vrijdag 24 mei 2013

Huldeviering voor broeder Isidoor op film

Broeder Isidoor
 
Ontdek vandaag de huldeviering voor broeder Isidoor op de beeldbank van Kortrijk. Gefilmd door Roland Lammens en gedigitalisseerd door het stadsarchief.

Isidoor De Loor, geboren in Vrasene op 18 april 1881 trekt op 15 april 1907 naar het noviciaat van de Passionisten in Ere, bij Doornik. Op 13 september 1908 legt hij zijn kloostergeloften af en neemt hij de naam broeder Isidoor van de heilige Jozef aan. Op dertigjarige leeftijd, in 1911 stelt de dokter kanker vast bij broeder Isidoor. In 1912 verhuist hij naar het Passionistenklooster in Kortrijk. Broeder Isidoor sterft er op 6 oktober 1916. Hij wordt begraven op het Sint-Janskerkhof.
Na zijn dood ontstaat er een ware volkverering. Het stoffelijk overschot van broeder Isidoor wordt op 8 juni 1952 ontgraven en overgebracht naar de grafkapel in de Passionistenkerk. Op 30 september 1984 wordt broeder Isidoor zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Op 7 oktober 1984 vindt er in Kortrijk een huldeviering plaats voor broeder Isidoor.


Klik hier voor de film 'huldeviering broeder Isidoor'.

De groene buikloop en een moorddadige verkoudheid

Soms duiken er in het stadsarchief bijzondere documenten op. Onlangs kregen wij een interessant, oud, opvoedkundig boekje onder ogen. Het boekje, samengesteld door dokter C.Pattyn uit Nieuwpoort, verscheen in 1912 en bevat enkele bijzondere tips...
De artikels 'De groene buikloop' en 'Moorddadige verkoudheid' komen uit het boekje 'Vlaanderens toekomst, het opkweeken dat is het voeden en verzorgen der kleine kinderen'.

Het boekje is een verzameling van artikels die vroeger in West-Vlaamse weekbladen verschenen.
Volgens de auteur 'op aandringen van vele Moeders, Vaders en Vlaamsche volksvrienden. Het werkje bevat het bijzonderste van wat eene moeder moet weten, doen en laten, om gezonde kinderen op te kweeken.'


'Moeders, wilt gij schoone en gezonde kinders? Wilt gij ruste en vrede in huis?'   Dan moet je zeker dit volledige boekje eens lezen. Hieronder vind je de artikels over 'de groene buikloop' en 'moorddadige verkoudheid'.