maandag 7 april 2014

Vroeger: Stadhuis

Lucien Laporte
De ietwat oudere stadsgenoot zal waarschijnlijk Lucien Laporte herkennen op deze foto uit 1986. Deze ambtenaar, die in 1944 in dienst trad bij de stad, was een kleurrijk figuur. Hij nam, bijgestaan door de arbeiders van de toenmalige dienst feestelijkheden, het protocol van de stad voor zijn rekening. Hij hulde zich in zijn livrei en kondigde met luide stem (zijn handelsmerk) de burgemeester en de leden van het college van burgemeester en schepenen aan bij allerlei evenementen: huwelijken, recepties, onthaal van prominenten... Hij leidde de recepties in goede banen. Medewerkers van de dienst feestelijkheden stonden toen in voor de bediening en droegen daarbij een witte vest met zwarte epauletten. Lucien Laporte was eveneens plaatsmeester van de Paasfoor.

Bron: Stadskrant april 2014

donderdag 3 april 2014

Scheve Pol

Ziehier Polycarpus Vande Walle oftwel 'Scheve Pol'. De man heeft tijdens zijn leven 'honderdduizenden sanctjes' geklasseerd voor Pastoor Leopold Slosse. Op de achterzijde van de foto noteerde Slosse onder meer 'hij was rap met kop en hand, maar ongelukkig te gange'. De rijke collectie bidprentjes en rouwbrieven vind je vandaag terug in het stadsarchief.

maandag 31 maart 2014

Dag van de vrijwilligers 2014: een impressie

Een impressie van ons bezoek met de vrijwilligers van het Stadsarchief, de Erfgoedcel en het Rijksarchief Kortrijk aan Stichting de Bethune op vrijdag 28 maart 2014. Het was een fijne en interessante dag.Boeken zijn gevaarlijk

Boeken zijn gevaarlijk

vrijdag 28 maart 2014

'De Eerste Wereldoorlog in Kortrijks straatnamen'


Op 31 maart 2014 kun je in het Trefcentrum West-Flandria (Graaf Gwijde van Namenstraat 7) om 20u naar een lezing over 'De Eerste Wereldoorlog in Kortrijks straatnamen', gebracht door Walter Deconinck. Op deze foto zie je de verwoestingen tijdens Wereldoorlog I op de hoek van de Leiestraat en de Dolfijnkaai in het jaar 1917.

woensdag 26 maart 2014

Beschadigd België: De regio Kortrijk in puin (1940-1945)


Het Algemeen Rijksarchief beheert meer dan 10 strekkende km archief over oorlogsschade aan privégoederen, samen 900.000 individuele dossiers. Die bevatten een indrukwekkende hoeveelheid foto’s, kaarten, plattegronden en andere stukken die deel uitmaken van het individueel en collectief geheugen.

Op de tentoonstelling wordt een staalkaart hiervan uit de regio Kortrijk voor het eerst aan het publiek getoond : 1 april -27 mei | open di, woe, do, vrij van 9u tot 16.30u, za van 9u tot 12.30u en 13u tot 16u | Rijksarchief Kortrijk | 056 21 32 68 | rijksarchief.kortrijk@arch.be

woensdag 19 maart 2014

Wie weet meer?

In de uitgebreide collectie bidprentjes van het stadsarchief troffen we het bidprentje aan van François Joseph Severin. Op de voorkant kleeft rechtsboven een portret in de vorm van een postzegel. Vermoedelijk is dit het portret van de overledene. Wie kan meer vertellen over dit gebruik?

donderdag 13 maart 2014

Vroeger: het stadhuis


Collectie Stadsarchief Kortrijk
De diensten bevolking en burgerlijke stand waren in de jaren zeventig ondergebracht in het historisch stadhuis. Volgens plannen uit 1950 huisvestte het oud stadhuis verschillende diensten. De eerste inrichting van de kantoren dateert van begin jaren 1950 waarop in de beginjaren 1980 een renovatie gebeurde tot de toestand die nu min of meer te herkennen is op deze foto.
Bron: Stadskrant Maart 2014

maandag 3 maart 2014

EXPO | Zenuwenoorlog ikv Kortrijk bezet 14-18


Honderd jaar na het begin van WOI vraagt Hogeschool Vives ism. Museum Dr. Guislain aandacht voor de enorme impact die oorlog heeft op de mensen die erbij betrokken zijn. In 1915 werd voor het eerst de term shell shock gebruikt voor het psychisch lijden. De tentoonstelling Zenuwenoorlog gaat in op de geschiedenis van conflict en verdriet aan de hand van kunstwerken en documentair materiaal.

14 maart tot en met 9 mei 2014 open woe, vrij van 14u tot 18u, do van 17u tot 20u | 056 26 41 50 | linda.lacombe@vives.be
Vives in de Doorniksesteenweg 145
ikv Kortrijk bezet 14-18

vrijdag 21 februari 2014

Kopyright : De juweliersfamilie Nys


Het juweliersgeslacht Nys begon in 1946 toen Albert Nys zijn eerste winkeltje opende waar hij uurwerken herstelde. De oudste van drie zonen, Marc, nam in 1978, samen met zijn vrouw Charlotte de zaak over. Al snel werd de winkel in de Leiestraat uitgebreid en werd er ruimte gemaakt voor een hoger segment. In 1988 huurden ze een tweede winkel op de hoek van de Leiestraat en de Dolfijnkaai. In 1998 gingen ze voor het allerexclusiefste gamma in een derde winkel in de Lange Steenstraat, in Huize Ghellinck, een gerestaureerde patriciërswoning.
Tegenwoordig zet de derde generatie, zoon Kristof en dochter Sylvie, de familietraditie voort.

Donderdag, 27/02/2014 - 15:00 - 16:00 – Gratis
Lange Steenstraat 20
Vooraf
inschrijven noodzakelijk.