dinsdag 29 april 2014

Hoe vraag ik mijn bouwplan op?


Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe procedure voor het opvragen/kopiĆ«ren/fotograferen van bouwplannen. Enkel de eigenaar of een gevolmachtigde kan een kopie van het bouwplan krijgen. Dit mits voorlegging van een bewijsstuk van eigendom (bijvoorbeeld de eigendomsakte). De gevolmachtigde (bv. architect) dient een volmacht van de eigenaar en een kopie van het eigendomsbewijs voor te leggen.
Download hieronder het formulier 'verklaring op eer voor het gebruik van een bouwplan door de eigenaar'

maandag 7 april 2014

Vroeger: Stadhuis

Lucien Laporte
De ietwat oudere stadsgenoot zal waarschijnlijk Lucien Laporte herkennen op deze foto uit 1986. Deze ambtenaar, die in 1944 in dienst trad bij de stad, was een kleurrijk figuur. Hij nam, bijgestaan door de arbeiders van de toenmalige dienst feestelijkheden, het protocol van de stad voor zijn rekening. Hij hulde zich in zijn livrei en kondigde met luide stem (zijn handelsmerk) de burgemeester en de leden van het college van burgemeester en schepenen aan bij allerlei evenementen: huwelijken, recepties, onthaal van prominenten... Hij leidde de recepties in goede banen. Medewerkers van de dienst feestelijkheden stonden toen in voor de bediening en droegen daarbij een witte vest met zwarte epauletten. Lucien Laporte was eveneens plaatsmeester van de Paasfoor.

Bron: Stadskrant april 2014

donderdag 3 april 2014

Scheve Pol

Ziehier Polycarpus Vande Walle oftwel 'Scheve Pol'. De man heeft tijdens zijn leven 'honderdduizenden sanctjes' geklasseerd voor Pastoor Leopold Slosse. Op de achterzijde van de foto noteerde Slosse onder meer 'hij was rap met kop en hand, maar ongelukkig te gange'. De rijke collectie bidprentjes en rouwbrieven vind je vandaag terug in het stadsarchief.