vrijdag 24 januari 2014

Archieven rechtbanken arrondissement Kortrijk overgebracht naar Rijksarchief Kortrijk

Nu de verbouwingen in het Rijksarchief Kortrijk achter de rug zijn en de opslagcapaciteit gevoelig is verhoogd, kunnen ook de archieven terugkeren. Tijdens het najaar van 2013 werden de archieven overgebracht van alle rechtbanken en van het parket van het arrondissement Kortrijk, die tijdelijk in het Rijksarchief Beveren of op de rechtbanken zelf werden bewaard. Het gaat samen om meer dan een kilometer archief.
Het gaat meer bepaald om: Rechtbanken van Eerste Aanleg (burgerlijke, correctionele en jeugdrechtbank) Kortrijk (1800-1984), Parket Kortrijk (1940-2001), Arbeidsrechtbank Kortrijk (1920-1974), Rechtbank van Koophandel Kortrijk (1845-2003), Politierechtbank Kortrijk (1850-1970), Vredegerechten Avelgem, Harelbeke, Hooglede, Izegem, Kortrijk, Menen, Meulebeke, Moorsele, Oostrozebeke en Roeselare (1807-1976), Rechtbank voor oorlogsschade Kortrijk (1919-1927), Gevangenis van Kortrijk (1836-1918), Burgerlijke invaliditeitscommissie Kortrijk (1954-1956), Consultatieve commissie Kortrijk (1944-1964).
Ook het kabinetsarchief van voormalig minister van Justitie Stefaan Declerck werd overgebracht.
Deze archieven zijn slechts gedeeltelijk openbaar.


Meer informatie over de raadplegingsmodaliteiten is terug te vinden op de website www.arch.be.

Bron: Hendrik Callewier, archivaris-diensthoofd Rijksarchief Kortrijk

dinsdag 14 januari 2014

De brandweer vroeger


Collectie stadsarchief Kortrijk
Deze foto toont twee Kortrijkse brandweermannen die trots in hun uniform poseren. De Kortrijkse brandweer kan terugblikken op een oud en rijk verleden: de eerste vermeldingen in de archieven dateren reeds van 1406. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog telde de Kortrijkse brandweer 85 manschappen. Hun kazerne bevond zich aan de Oude Vestingstraat 7. Na 1830 maakte het brandweerkorps deel uit van de Burgerwacht. Op 2 december 1876 besliste de gemeenteraad om de brandweer apart te laten functioneren. Het Koninklijk Besluit van 21 februari 1877 bevestigde deze beslissing en daarmee was het reglement, vastgesteld voor de "Sapeurs Pompiers Communaux", van kracht.
Het stadsbestuur vertrouwde de leiding toe aan kapitein Félix Raikem (1829-1910). De toenmalige brandweer kwam voor veel hete vuren te staan. Eén van de spectaculaire branden ontstond toen op donderdag 7 augustus 1862 de bliksem insloeg op de toren van de Sint-Maartenskerk. De torenspits vatte onmiddellijk vuur. De verdienstelijke brandweerlui van Kortrijk, die hulp kregen van de korpsen uit Gent, Ieper, Doornik, Moeskroen en Poperinge, ontvingen achteraf een herinneringsmedaille. Tot 1963 stonden brandweervrijwilligers in voor de veiligheid van de stad. Dan startte men met een gemengde brandweerdienst. Op 1 november was de beroepsafdeling officieel operationeel met 10 manschappen onder leiding van een kapitein-vrijwilliger Etienne Kemp.

Bron: stadskrant januari 2014