vrijdag 27 april 2012

Grote Markt

Op de Grote Markt zie je centraal de Halletoren, of het belfort, met het monument voor de gesneuvelden van WO I. Het belfort dateert van de 15e eeuw. Vroeger stonden er huizen rond, maar die gingen in 1899 tegen de vlakte om plaats te maken voor een groot driehoekig parkeerplein, aangelegd met grint. Prins Leopold onthulde het monument voor de gesneuvelden op 15 juli 1923. Later kwam er een gedenkplaat voor de gesneuvelden van WO II bij.
Onderaan zie je de sporen van de tram naar Menen. Die kwam van de Graanmarkt, draaide voor de Patria, stopte voor de apotheek de Crocodile en vervolgde zijn weg via de Leiestraat.
Rechts van de Halletoren staat de bank Etablissement American Gratry. Dit gebouw in Vlaamse neorenaissancestijl verving in 1906 het hotel Den Gouden Leeuw. Het indrukwekkende gebouw overleefde echter de bombardementen van 1944 niet. Tussen 1946 en 1948 kwam er een nieuwbouw van de Banque Centrale de la Lys, de voorganger van de Bank van Brussel, waarbij ook het buurthuis werd ingenomen.
Links zie je gevel en toren van het oude neogotische post- en telefoongebouw, dat op 5 augustus 1906 feestelijk geopend werd. De slanke toren deed dienst als centrale mast voor de telefoonkabels. Na het bombardement van 21 juli 1944 stonden enkel nog de puntgevel in de Doorniksestraat en de toren overeind. Jarenlang getuigden de kapotte gevel en toren nog van het oorlogsgeweld. Een noodpostkantoor werd opgetrokken op het Schouwburgplein. Pas in 1960 werd het nieuwe postkantoor ingewijd. Recent werd dit trouwens omgebouwd tot flats en winkelruimte. Ook de meeste andere gebouwen van de westzijde bleven niet gespaard van de bombardementen. Het belfort en het stadhuis liepen echter weinig schade op.
Achter het stadhuis zie je het dak en de twee torens van de Sint-Michielskerk. Tussen die torens en de Halletoren zie je de White Residence. De naam is afkomstig van de bouwheer, de familie De Witte uit Lauwe. Het gebouw werd opgetrokken in 1938 op het President Rooseveltplein.

Bron: Stadskrant Kortrijk

woensdag 25 april 2012

Het ABC van de genealogie

Het ABC van de genealogie is het ultieme genealogische naslagwerk van Johan Roelstraete. Johan Roelstraete is een eminentie in de wereld van de Vlaamse en internationale genealogie en heraldiek en heeft reeds diverse toonaangevende publicaties met betrekking tot familiegeschiedenis op zijn naam. Het zopas verschenen ABC van de genealogie (286 blz.) is een alfabetisch compendium waarin hij de kennis, eruditie en ervaring met betrekking tot alle aspecten van deze complexe en dynamische materie die hij tijdens de voorbije decennia heeft opgedaan, nu in een overzichtelijk geheel toegankelijk maakt voor iedereen.

Het ABC van de genealogie is in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen verschenen bij FARO. Het is een handig naslagwerk voor al wie zijn familiale erfgoed via een familiegeschiedenis wil onderzoeken, documenteren en beschikbaar stellen.

Het ABC van de genealogie kost 20 euro (excl. verzendkosten) en kan zowel bij Familiekunde Vlaanderen als bij FARO besteld worden.

Bron: Blog FARO, Annemie Vanthienen.

dinsdag 24 april 2012

Kortrijkse erfgoedbank opgestart

Ben je geïnteresseerd in oude plaatjes over Kortrijk? Heb je je altijd al willen verdiepen in het verleden van onze stad, maar zie je het niet zitten om dikke boeken te lezen of archieven te doorgronden? Neem dan zeker eens een kijkje op ‘Het Geheugen van Kortrijk’. In deze erfgoedbank worden alle herinneringen over onze stad opgeslagen, in de vorm van foto’s, getuigenissen, filmpjes, documenten enz.
Bij wijze van start is er gekozen voor het thema sport, waarmee er natuurlijk ingespeeld wordt op het stedelijk project ‘Iedereen Olympiër’. Kom het allemaal ontdekken op www.geheugenvankortrijk.be

Beschik je zelf over oude foto’s, filmpjes of documenten, neem dan zeker eens contact op met de medewerkers van het erfgoedhuis: erfgoedcel@kortrijk.be

Bron: Erfgoedcel Kortrijk

Stadsarchief gesloten op Dag van de Arbeid

Het stadsarchief is gesloten op maandag 30 april 2012 en op de Dag van de Arbeid, dinsdag 1 mei 2012.
We verwelkomen je graag terug op woensdag 2 mei 2012.

maandag 23 april 2012

erfgoeddag 2012

Op Erfgoeddag 22 april 2012 konden geïnteresseerden in het Rijksarchief van Kortrijk een tentoonstelling bezoeken over de oude Kortrijkse sportverenigingen van de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. De tentoonstelling was een samenwerking tussen Stadsarchief en Rijksarchief Kortrijk. Ze is nog te bezoeken tot zaterdag 28 april. Meteen kon je ook de oudste sporten in de binnentuin eens uitproberen waar een "liggende wip" stond opgesteld en waar je kon krulbollen. Hierbij enkele sfeerbeelden.


Het stadsarchief zoekt verkiezingspropaganda

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar van 2012, is het stadsarchief op zoek naar verkiezingspropaganda: brochures, folders, pamfletten...
Ontvang je verkiezingspropaganda in je brievenbus? Gooi deze documenten niet in de papiermand, maar schenk ze aan het stadsarchief. Wij zorgen voor een permanente bewaring.


Stadsarchief Kortrijk, Kortrijksestraat 388A, 8500 Kortrijk | stadsarchief@kortrijk.be  | 056 27 88 00 | www.kortrijk.be/stadsarchief

vrijdag 20 april 2012

Helden van de Guldensporenslag

Naar aanleiding van erfgoeddag maak je in Kortrijk 1302 kennis met de helden van 1302. Een touchscreen laat je toe om op een speelse en interactieve wijze jouw kennis te testen over één held, één symbool en één gebouw. Het spel verrast door het gebruik van diverse invalshoeken. Bovendien ontdek je verbanden met andere historische personen, symbolen en gebouwen waarvan je het nooit verwachtte.  Het touchscreen is present vanaf erfgoeddag (22 april 2012) en blijft staan tot en met 16 mei 2012. De beelden en info op het touchscreen zijn voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te bedienen, voor jong en oud dus.  Op 22 april 2012 en op 6 mei 2012 (Muzeum Zondag) is het bezoek volledig gratis. Op andere momenten gelden de normale tarieven. Op maandag is Kortrijk 1302 gesloten.

donderdag 19 april 2012

Gedachtenisprentjes

Voor al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van bidprentjes, of 'doodsanctjes' kocht het archief nog een boek aan waarin de geschiedenis van die kleinnoden uit de doeken wordt gedaan.
Auteurs Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen belichten het fenomeen weliswaar vanuit Nederlandse invalshoek (vandaar ook de naam gedachtenisprentjes) maar dat kan geen probleem zijn gezien de oorsprong van onze 'doodsanctjes' in dat deel van de wereld ligt.
Het boek is opnieuw geïllustreerd met talrijke oude en nieuwe voorbeelden wat de publicatie zeker een extra waarde geeft.

FRANS PLUIJMAEKERS, VICTOR SPAUWEN.
Gedachtenisprentjes: geschiedenis, vormgeving, functies. Valkenburg aan de Geul, Stichting 'In onsen Lande van Valckenborgh', 2004. 182 blz.

Gewikt en Gewogen: Bouwstenen voor een regionale erfgoedwerking

Op woensdagavond 2 mei 2012 blaast de erfgoedsector uit de regio verzamelen in Avelgem. Met dit ontmoetingsmoment voor groot en klein, vrijwillig en professioneel, geeft Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk het startschot van een ambitieus plan. Samen met alle geïnteresseerde erfgoedorganisaties en enthousiastelingen denken we na hoe een regionale erfgoedcel onze lokale erfgoedwerking beter kan uitbouwen en ondersteunen.
Als opwarmer is een bezoek aan de kerk van Bossuit mogelijk, met uitleg bij de gedurfde herbestemming tot grootschalig kunstwerk (17.30 uur)
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in GC Spikkerelle. Na een hapje en een drankje is er de voorstelling van de resultaten van de regionale erfgoedenquête. In vier keuzesessies wordt vervolgens ingegaan op vier thema’s uit de bevraging, die met  inspirerende voorbeeldprojecten worden geïllustreerd. Er is tevens ruimte voor jouw vragen en ideeën.Tot en met 25 april kan je online inschrijven, via uit in regio Kortrijk.
dinsdag 17 april 2012

Zondag 22 april 2012 is erfgoeddag!

Je moet geen held zijn om deel te nemen aan de erfgoeddag op 22 april 2012. Maar de grote en kleine helden staan die dag in de kijker. Kampioenen, verdienstelijke Vlamingen, underdogs en übermenschen: hun verhaal staat centraal.
De gedetailleerde folder helpt je je eigen parcours uit te stippelen. Kinderen kunnen een medaille verdienen door mee te doen aan de opdrachten nop verschillende locaties. En iedereen maakt kans op mooie prijzen dank zij de actie 'Iedereen Olympiër.
Afspraak op zondag 22 april 2012 tussen 10 en 18 uur.
Download hier de programmafolder: Programma erfgoeddag 2012

vrijdag 13 april 2012

Gezocht: verkiezingspropaganda

Het Provinciaal Archief is op zoek naar verkiezingspropaganda. In het najaar van 2012 vinden er opnieuw provincieraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding daarvan wordt wellicht weer heel wat verkiezingspropaganda verspreid. Als aanvulling op de archiefbescheiden met betrekking tot de verkiezingen, wenst de Provinciale Archiefdienst een zo volledig mogelijke verzameling van verkiezingspropaganda aan te leggen.
Ontvang je brochures, pamfletten, folders, enz. die verband houden met de West-Vlaamse provincieraadsverkiezingen? Gelieve deze te bewaren en over te maken aan het Procvinciaal Archief. Er ligt een geschenkje klaar voor wie de grootste 'oogst' bezorgt.

Contactgegevens: Provinciale Archiefdienst, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, archiefdienst@west-vlaanderen.be.

donderdag 12 april 2012

Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur


De bibliotheek van het Stadsarchief werd recent aangevuld met een nieuw werk over prentjes.
Dhr Frans Pluijmaekers, zelf een verwoed verzamelaar van allerlei prentjes, behandelt in dit boek alle prentjes (niet zozeer de gedachtenisprentjes) vanuit de Rooms Katholieke symboliek. Na een eerste algemene inleiding volgen 7 hoofdstukken over de zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, het huwelijk en het wijdingssacrament.
Het boek is zo rijk geïllustreerd dat we van een waar kijkboek kunnen spreken. Een aanrader voor al wie geïntereseerd is in de grote rijkdom van onze 'sanctjes'.

Het geheim leger, sector Kortrijk

Het stadsarchief kreeg recent het nieuwe boek van Etienne Cosyns toegestuurd. In Het Geheim Leger, Sector Kortrijk. Periode 1 juli 1944 - 31 oktober 1944 bespreekt de auteur in het inleidend hoofdstuk de historiek van de verschillende verzetsbewegingen. Vervolgens beschrijft hij de organisatie van het Geheim Belgisch Leger (GBL). In de volgende hoofdstukken gaat dhr. Cosyns dan dieper in op de periode juist voor en na de bevrijding met een nauwkeurig dag-aan-dag relaas.
Het werk is uiterst rijk gedocumenteert met documenten, verslagen, foto's etc. De auteur slaagde er bovendien in om de overvloed van gegevens in een vlot leesbare tekst samen te brengen.

ETIENNE COSYNS, Het Geheim Leger, Sector Kortrijk. Periode: 1 juli 1944 - 31 oktober 1944. In quarto, 274 blz.

Le Trône d'Honneur

De Openbare Bibliotheek van Kortrijk beschikt over een rijke verzameling cultuurhistorische fondsen en levert regelmatig inspanningen om topstukken uit deze collectie te digitaliseren. Op die manier kan een breed publiek kennis maken met het rijke papieren erfgoed dat door de stad wordt beheerd. 
Het pas gedigitaliseerde handschrift GV Cod. 366 staat nu in de kijker. Het 15de eeuwse gedicht Le Trône d'Honneur werd geschreven door de Franse dichter, kroniekschrijver en componist Jean Molinet
Klik hier voor meer informatie over Le Trône d'Honneur. 

woensdag 11 april 2012

Glasheldere helden - De heiligenvoorstellingen in het werk van Jean-Baptiste Bethune

Heiligen waren de helden in de 19e-eeuwse katholieke neogotiek. Baron Jean-Baptiste Bethune, leider van deze beweging in België, gebruikte vaak heiligenvoorstellingen in zijn glasraamontwerpen. De ontwerptekeningen van deze glasramen, die bewaard beleven in het archief van de Stichting de Bethune, combineren we heel mooi met een luik over de hedendaagse restauratie van glasramen.

Org: Stichting de Bethune
Erfgoedhuis Kortrijk,  van 22 april tot 20 mei 2012
Dagelijks behalve maandag en zaterdag van 14 tot 17 uur