dinsdag 31 januari 2012

Grote verhuis naar Stadsarchief

Van bij de start van het Stadsarchief, rond de eeuwwisseling, werden gesprekken opgestart tussen de stad en het Rijksarchief om de werking in de loop der jaren te optimaliseren. Deze intense samenwerking resulteerde uiteindelijk in de recente verhuis van het modern archief van de fusiestad Kortrijk (vanaf 1796) naar het Stadsarchief.

In de toekomst zal het door de duidelijke scheidingslijn voor iedereen duidelijker zijn wat zich waar bevindt. Binnenkort kan iedere geïnteresseerde in het Stadsarchief terecht voor raadpleging van historische stukken, zowel van Kortrijk als de randgemeenten. Wie bijvoorbeeld het bouwdossier van zijn eigen huis wil komen inkijken, kan dat tijdens de openingstijden. We zeggen echter wel binnenkort. De verhuis van 12.000 archiefdozen vergt immers wel wat tijd. Tijdens de voorbije weken werden in het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat alle dozen ingepakt op meer dan 100 paletten en overgebracht naar het Stadsarchief in de Kortrijksestraat. Daar moet het huzarenstuk nog afgerond worden door alles een vaste plaats in de rekken toe te kennen. De medewerkers van het Stadsarchief slaagden er al in om alle informatie van de randgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem) een plaats te geven. De volgende weken zou dit ook moeten lukken voor het archief van de oude stad Kortrijk.

Enkel de oudere Kortrijkse documenten, die dateren van voor 1796, blijven bewaard in het Rijksarchief. Voor het Rijksarchief betekent dit een belangrijke ruimtewinst. Zo zullen de op til zijnde verbouwingswerken in het Rijksarchief vlotter kunnen verlopen en kan er de volgende jaren nieuw archief binnengehaald worden.

De verhuis van het modern archief is een win-winsituatie voor beide archieven. In het Rijksarchief zal de bezoeker na de werken (voorzien eind 2012) in een totaal vernieuwde site terecht kunnen om de oude Kortrijkse archieven en andere oude en hedendaagse archieven van de streek te consulteren. Het Stadsarchief kan zich vanaf nu toeleggen op het modern stadsarchief. Een mooie, duidelijke en efficiënte taakverdeling.

maandag 30 januari 2012

vrijdag 27 januari 2012

Vormingsaanbod Familiekunde Vlaanderen

Wie op zoek is naar cursussen en voordrachten over familiegeschiedenis in ruime zin (genealogie, paleografie, heraldiek, lokale geschiedenis...) kan ook dit voorjaar weer een keuze maken uit het uitgebreide vormingsaanbod van Familiekunde Vlaanderen. Het aanbod wordt gespreid over alle Vlaamse provincies en is zowel toegankelijk voor beginners als voor gevorderden. U kan het overzicht van de cursussen en voordrachten vinden op de website van Familiekunde Vlaanderen.

Bron: Faro

dinsdag 24 januari 2012

Erfgoedjournaal voorjaar 2012 online beschikbaar

Het erfgoedjournaal is de nieuwsbrief van de Kortrijkse erfgoedverenigingen. Wie lid is van één van deze verenigingen ontvangt het erfgoedjournaal thuis.
Geïnteresseerden kunnen een nummer ophalen in het erfgoedhuis, de openbare bibliotheek of het stadsarchief.
Je kunt het erfgoedjournaal ook online bekijken. Klik hier voor de editie voorjaar 2012.

woensdag 18 januari 2012

Artikelendatabank Heemkunde West-Vlaanderen groeit

De databank van Heemkunde West-Vlaanderen, met heemkundige bijdragen uit de provincie wordt heel vaak geraadpleegd en telt intussen meer dan 60.000 titels uit meer dan 75 tijdschriften. Heemkunde West-Vlaaderen wil de databank nog verder laten groeien en hoopt alle verenigingen te kunnen overhalen om hun gegevens in de databank in te voeren.
Op die manier ontstaat er een volledig overzicht van alle artikels omtrent heemkunde die verschijnen in de provincie West-Vlaanderen.

Iedere vereniging die geïnteresseerd is om bij te dragen aan de databank van Heemkunde West-Vlaanderen kan terecht bij verantwoordelijke Yvette Kemel via kemel.y@skynet.be

maandag 16 januari 2012

Vrijwilligers gezocht voor erfgoed- en archiefwerking OCMW Kortrijk

Om de erfgoed- en archiefwerking van het OCMW Kortrijk mee te laten evolueren met de organisatie, is de dienst informatiebeheer actief op zoek naar vrijwilligers die zich kunnen vinden in één van de drie profielen.

Het OCMW zoekt in eerste instantie gemotiveerde mensen die samen met twee andere vrijwilligers permanentie kunnen uitoefenen tijdens de openingsuren van het Baggaertshof.
In tweede instantie wil het OCMW de erfgoedwerking rond het historisch patrimonium opkrikken door creatieve mensen te werven. In derde instantie wordt er verder ingezet op de ontsluiting van het archief van de commissies van openbare onderstand en het OCMW. Hiervoor is archiefbeschrijving onontbeerlijk.


Klik op een van de drie profielen voor meer info ivm de functiebeschrijvingen:

Vrijwilligers voor het archiefbeheer voor het OCMW Kortrijk gezocht.
Vrijwilligers voor erfgoedwerking OCMW Kortrijk gezocht.
Vrijwilligers voor het openhouden van het Baggaertshof gezocht.

Wie zich kan vinden in één van deze profielen, kan contact opnemen met berber.dhaene@ocmwkortrijk.be of 056 24 48 38 of 0485 27 68 25

donderdag 12 januari 2012

Jan Robert Vanhoenacker en Kortrijk

Zopas verscheen een verrassende publicatie: Wandelen en fietsen in de stad langs de mooiste Kortrijkse woningen van Jan Robert Vanhoenacker (1875-1958), de architect van de Antwerpse Boerentoren.
Vanhoenacker, in Kortrijk geboren, werkt tot aan WO I vooral in zijn geboortestad, als ontwerper van kleine tot zeer grote huizen voor meestal bemiddelde klanten. De tijdsgeest vol neostijlen doorbreekt hij regelmatig met accenten van art nouveau of art deco, hoewel zijn grootste gebouw in deze stad, de stadsschouwburg, wat blijft steken in een stijloefening met neogotiek en Vlaamse renaissance. WO I slaat ook kraters in het denken van de architect, hij kiest professioneel voor Antwerpen en zijn voorliefde voor neo en deco evolueert naar een gematigd modernisme.

Hij piekt wel in 1929-1930 met zijn zeer modern ontwerp voor het torengebouw met de bijnaam 'Boerentoren', de eerste wolkenkrabber in Europa, het eerste verticale staalskelet van bijna 100m hoog en -tot 1950- de hoogste woontoren in Europa.

Het patrimonium dat Vanhoenacker achterliet in Kortrijk moet gekoesterd worden. Niet alleen als eerbetoon aan de man zelf, maar ook als blijk van waardering voor de interessante woningen, waarmee hij hielp bouwen aan het Kortrijk van honderd jaar geleden.

Bron: Erfgoedcel Kortrijk

woensdag 11 januari 2012

'Tholstraete commende van de stadt Cortryck naer de herberghe den Slabbaert'

Op de foto zie je de Markebekestraat in Marke rond 1985. De straat verbindt de Hospitaalweg met de Marksesteenweg. De huidige naam van de straat kwam er in 1981 en verwijst naar het gehucht Markebeke, aan de brug over de beek.

In 1764 heette deze weg de 'Tholstraete commende van de stadt Cortryck naer de herberghe den Slabbaert'. In de 19e eeuw behoorde de straat tot de Dronckaertstraet of Herstraet. Daarna kreeg de straat nog de naam Kortrijksestraat, Pastoor Slossestraat en Kortrijksestraat. Het fietspad in de Markebekestraat kwam er in 1972. De Markebekestraat is vooral aan de zuidkant bebouwd. De akkers die aan de weg grenzen, behoren aan de familie de Bethune. De Candadese populieren sieren een dreef naar de hoeve van de familie Bekaert.

Tussen de Markebekestraat en de Leie legden de Duitsers in 1917 een vliegveld aan. In dat jaar verbleef Von Richthofen (De Rode Baron) er. Die was een Duitse vliegheld die 80 overwinningen op zijn actief had.

Bron: Stadskrant Kortrijk en Van Hoonacker E., Duizend Kortrijkse straten.

woensdag 4 januari 2012

Tentoonstelling: 'De porseleinkaart als gids'

Nog tot en met 29.02.2012 kun je in het Liberaal Archief in Gent de tentoonstelling 'Reizen en trafiek in de romantiek, de porseleinkaart als gids' bezoeken. Porseleinkaarten ontlenen hun naam aan hun witte glans en textuur. De afbeeldingen getuigen van een bijzonder grafisch vakmanschap. Zij combineren taferelen en zichten met figuren en decoratieve elementen uit de Griekse en Romeinse oudheid.

Voor deze tentoonstelling werden honderden porseleinkaarten rond het thema 'reizen en trafiek' samengebracht. De verfijnde tekeningen geven een uitstekend en gedetailleerd beeld van de veranderingen van de mobiliteit in de 19e eeuw.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen dagelijks van zondag tem vrijdag, van 13u - 17u.