maandag 30 juli 2012

Open Monumentendag 2012: Muziek, woord en beeld


Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2012 kijken de bezoekers, van hier of van elders, voor één keer door een andere bril. Het thema ‘Muziek, woord & beeld’ brengt plezierige aspecten van onze samenleving aan de oppervlakte. Vertier en ontspanning zijn hier aan de orde.

Welke sporen kunnen we nog vinden in het Kortrijkse patrimonium?

Eén van de oudste orgels van België, een authentiek 18de-eeuws muzieksalon en een heuse concertzaal voor het Kortrijks orkest. Samen met de regio focust Kortrijk bovendien op oude cinemazalen. Waar vandaag enkel de grote bioscoopcomplexen leefbaar zijn, had je destijds kleine gezellige filmzalen. Met gewone of niet zo kuise films op de affiche.

Ontdek dit verborgen Kortrijk op Open Monumentendag 2012. Klik hier om de folder te bekijken.

Neem ook eens een kijkje op www.geheugenvankortrijk.be voor meer achtergrondinformatie.

Bron: Erfgoedcel Kortrijk

woensdag 25 juli 2012

Bidprentjes Debrabandere digitaal

Sinds vandaag zijn de bidprentjes met familienaam Debrabandere digitaal ontsloten. De collectie gedigitaliseerde bidprentjes met naam Debrabandere telt tot op heden zo'n 700 prentjes. Met verloop van tijd zullen daar nog prentjes bijkomen. De collectie van Leopold Slosse is opgedeeld in acht delen. Momenteel zijn vrijwilligers deel drie aan het ontsluiten.  
De totale collectie bidprentjes die het stadsarchief bezit, bestaat uit ongeveer één miljoen bidprentjes. Deze collectie bestaat uit twee delen: het Leopold Slosse fonds, opgedeeld in acht delen, en de stadscollectie. Tot nu toe zijn er om en bij de tweehonderdduizend bidprentjes gedigitaliseerd.
Met medewerking van een team vrijwilligers wordt deze rijke genealogische collectie stuk voor stuk ontsloten.

Van de ontsloten bidprentjes kun je op aanvraag een digitale versie krijgen. Indien we een aanvraag krijgen voor bidprentjes die nog niet gedigitaliseerd zijn, proberen wij daar zo vlug mogelijk werk van te maken.

Geïnteresseerd in bidprentjes? Vul hier ons digitale formulier in om je aanvraag te doen.

maandag 23 juli 2012

Historische fondsen van de Openbare Bibliotheek Kortrijk in behandeling

Sinds haar ontstaan in 1851 draagt de Openbare Bibliotheek de zorg over een aantal historische fondsen. Deze collectie bevat zeer uiteenlopende soorten historische documenten, waaronder handschriften op papier en perkament, incunabelen, oude drukken en iconografisch materiaal. Meerdere stukken zijn uniek en bovendien van aanzienlijk belang voor de geschiedenis van de stad en de regio.

Eind juni 2012 werd in één van de twee erfgoeddepots in de bibliotheek een oppervlakkige schimmelvorming vastgesteld. Momenteel bevinden de schimmelsporen zich op tien procent van de stukken die in deze ruimte zijn ondergebracht. Het gaat concreet om handschriften die deel uitmaken van de fondsen Jacques Goethals-Vercruysse, Joseph de Bethune en het Stadsfonds.

Schimmelsporen zijn in principe altijd aanwezig, maar worden pas geactiveerd wanneer zich een geschikte voedingsbodem, temperatuur en luchtvochtigheid voordoen. Wellicht zorgde de natte winter van 2011 voor een plotse piek in de luchtvochtigheid. Luchtvochtigheid en temperatuur zijn sindsdien opnieuw onder controle en de schimmelsporen ontwikkelen zich niet langer verder.

In het kader van een verantwoord behoud en beheer maakt de bibliotheek momenteel een analyse van het totale schadebeeld van de collectie. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met externe consulenten met een specialisatie op gebied van conservatie en preservatie. Op basis van deze bevindingen zal een gepaste behandeling van de getroffen handschriften worden voorgesteld.

Ondertussen kunnen uit voorzorg geen stukken uit de getroffen deelcollecties worden geraadpleegd door het publiek. Deze maatregel zal minimum zes maanden van kracht zijn en geldt vanaf 1 juli 2012.

Meer info: www.kortrijk.be/bibliotheek, 056 27 75 00

Bron:website Openbare Bibliotheek Kortrijk

dinsdag 17 juli 2012

Proficiat!

Proficiat aan onze collega's van het Stadsarchief Waregem en het Stadsarchief Ieper. Zij kregen samen met het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Plantentuin Universiteit Gent, het STAM, hetNationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het Museum van Oudenaarde ende Vlaamse Ardennen en het Archief OCMW Gent een kwaliteitslabel uitgereikt door minister Schauvliege.
Met het label erkent de Vlaamse overheid sinds 1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen.
Door het toekennen van kwaliteitslabels draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking, die kadert binnen een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid. De organisaties tonen met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.
De negen nieuwe ‘gelabelde’ organisaties worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. In totaal zijn er nu 87 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 11 culturele archiefinstellingen, 8 erfgoedbibliotheek en 68 musea. De lijst van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties is te vinden op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.
Bron: Persbericht minister Schauvliege

donderdag 12 juli 2012

Stichting de Bethune werft aan: 1 erfgoedmedwerker (19u)


De Stichting de Bethune is een dynamische organisatie die – in samenwerking met KADOC-K.U.Leuven – de erfgoedcollectie van de familie de Bethune beheert. Deze collectie bestaat uit een ruim familiearchief en een erfgoedbibliotheek van zo’n 35.000 publicaties. Daarnaast is de Stichting samen met de N.V. Winkelcentrum ook verantwoordelijk voor het beheer van enkele onroerende goederen.

De Stichting de Bethune biedt jou een gevarieerde job in de erfgoedsector, met als werkomgeving het kasteeldomein te Marke.

Takenpakket:

Als erfgoedmedewerker bij de Stichting de Bethune heb je een zeer divers takenpakket:

- ontsluiten van de bibliotheekcollectie in Aleph

- ontsluiten van het (oud en hedendaags) archief en de documentaire collecties in Scope Archive (archiefbeheersprogramma)

- verder uitwerken van de publiekswerking (onderhouden website, organiseren van tentoonstellingen, rondleiden van groepen,…)

- instaan voor het behoud en beheer van de erfgoedcollectie

- verantwoordelijk voor de administratie inzake de verhuur van de onroerende goederen en het onderhoud van deze gebouwen

Profiel/vaardigheden:

- u bent communicatief en kan in teamverband werken

- u bent discreet en betrouwbaar

- u kunt vlot overweg met de computer

- u hebt een systematische en gestructureerde werkstijl

- u kunt zelfstandig en resultaatgericht werken

Vereiste studies:

Bachelordiploma in de humane wetenschappen bij voorkeur aangevuld met een diploma archivistiek of bibliotheek- en documentatiewetenschappen of behoudsmedewerker erfgoed.

Aanbod:

Een deeltijdse job (19u) met flexibele uurregeling. Een verloning gelijkwaardig met een B-niveau bij de Vlaamse Overheid, aangevuld met volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en maaltijdcheques.

Solliciteren:

Bezorg een uitgebreide cv met motivatiebrief voor 19 juli 2012 via mail (info@stichtingdebethune.be of post: Stichting de Bethune, Kasteeldreef 10, 8510 Marke )

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren!

Meer info: 056/216657 of info@stichtingdebethune.be


maandag 9 juli 2012

De foto's van erf-goed.be

Wie graag grasduint in erfgoedfoto's moet zeker eens een kijkje nemen op de website van erf-goed.be. Ook hun fotopagina op Flickr is meer dan de moeite waard. Je vindt er erfgoedfoto's uit alle Belgische provincies over allerhande thema's. Watermolens, kerken, landschappen, orgels, industrieel erfgoed, brouwerijen...
Er staan al 11.000 foto's op hun website. Erf-goed.be is een project van ArcheoNet.be.

Allemaal beestjes


Bepaalde insecten voeden zich graag met papier, met soms grote schade aan papieren erfgoedcollecties tot gevolg. David Pinniger, een Britse entomologist, schreef voor het Preservation Advisory Centre van The British Library een nieuwe gratis online brochure 'Managing pests in paper-based collections': www.bl.uk/blpac/pdf/pests.pdf. Deze helpt bij het identificeren, voorkomen en bestrijden van insecten die papieren collecties aantasten. Het Preservation Advisory Centre is het kenniscentrum van The British Library inzake behoud en beheer. Op hun website staan nog meer vandergelijke 'preservation booklets', video's, handleidingen enz.

Bron: 'Nieuwsbrief Vlaamse Erfgoedbibliotheek', juni 2012 nr. 24

woensdag 4 juli 2012

Meer dan 3,2 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina's

Voortaan zijn meer dan 3,2 miljoen krantenpagina's uit een zeventigtal Belgische dagbladen uit de periode 1831-1950 digitaal beschikbaar in de Koninklijke Bibliotheek.
De gedigitaliseerde kranten werden vooral geselecteerd op criteria die de representativiteit van de titel bepaalden: oprichtingsdatum, taal, plaats van verschijning, ideologische en filosofische oriëntering. Zo bevinden zich onder de gedigitaliseerde titels heel wat kranten die tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gecensureerd werden. Ook enkele uiterst zeldzame schatten uit de collectie werden aan de selectie toegevoegd.
De kranten kunnen geraadpleegd worden in een aparte ruimte in de leeszaal van de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media, waar vijf speciale pc’s ter beschikking staan van de lezers. Door de strikte naleving van de wetgeving op het auteursrecht kunnen de kranten voorlopig enkel binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek worden geraadpleegd. Er werd een handleiding voorzien die de gebruikers wegwijs maakt in de verschillende zoekmethodes.


Klik hier voor meer info.

Bron: 'PACKED Nieuwsbrief', mei 2012

De Pottelberg

Op de site Pottelberg kon je, met zicht op de Engelse Wandeling, in de jaren '60 nog twee fabrieksschoorstenen zien. Dit voormalige industrieel complex werd in de jaren '90 helemaal gerestaureerd en omgevormd tot winkelcentrum. Weinig mensen weten echter dat de oorspronkelijke fabriek bovenop de Pottel(aeren)berg stond, de berg van de pottelaers, of de pottenbakkers. Er was daar al heel lang bedrijvigheid met de fantastische, plastische Kortrijkse delfstof genaamd 'Klitte'. Vanaf de jaren 1870 werden er op een mechanische wijze dakpannen geperst (de eerste in België) door Edouard De Ryckere. De fabriek werd, na de dood van Edouard De Ryckere in 1878, overgenomen door twee Waalse schoonbroers: Petrus Renaux en Adolphe Watelet. Deze maakten er een nv/sa van vanaf 1883. De pannen werden vervaardigd met de 'leperiaan-klei', afkomstig uit 'het lid van Aalbeke', zoals geologen deze kleilaag noemen.
De fabriek op de Pottelberg werd vanaf 1910-1911 verlaten.

De grote concurrentie met de nieuwe pannenfabriek (1899) van 'Marcke-lez-Courtrai' zorgde ervoor dat er in Kortrijk werd geïnvesteerd in een gloednieuwe ultra-moderne fabriek aan de voet van de berg. De typische droogloodsen waarvan de eerste ooit opgetrokken werden in Marke, was een uitvinding van de Kortrijkse architect Jules Carette. De huidige gebouwen dateren uit 1910. Kenmerkend was de dubbele productieketting, met de kleimagazijnen, de fabrikatieruimte, de machinezaal met stoommachines en een ketelhuis. Daar sloten de typische lange droogloodsen op aan met op het einde telkens een ringoven en een dertig meter hoge schouw. Een deel van de gebouwen werd vernield tijdens de bombardementen in WO II. De pannenbakkerij Pottelberg stopte de productie in 1988. In 1990 kocht de firma Imkor het complex. Op 2 oktober 2009 werd een deel van de site geteisterd door een grote brand. Het geteisterde gedeelte werd inmiddels weer helemaal gerenoveerd.

Bron: Stadskrant Kortrijk

maandag 2 juli 2012

Vakantieperiode stadsarchief

In de periode van 'Kortrijk Congé', van 21 juli tot en met 18 augustus 2012, zal het stadsarchief enkel open zijn in de voormiddag. Vanaf maandag 20 augustus 2012 gelden op nieuw de normale openingsuren.
Wij wensen u een goede vakantie.

Gezocht: materiaal over de vinkensport

Het stadsarchief van Harelbeke is op zoek naar materiaal over de vinkensport.

Onder de naam 'Suskewiet' wil het stadsbestuur van Harelbeke een project rond het erfgoed van de vinkensport ontwikkelen. Het project staat stil bij het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van deze oude volksport.
Het archief van het vinkensportmuseum kreeg een onderkomen in het Stadsarchief van Harelbeke. Het wordt er geïnventariseerd, herverpakt en zal via Probat en Archiefbank Vlaanderen bekend gemaakt worden.
Het Stadarchief zoekt nog bijkomend materiaal (foto’s, geschreven documenten, enz.) over de vinkensport.

Meer informatie op www.harelbeke.be/suskewiet  of bij Frederik Bossuyt, tel. 056 733 473 of archief@harelbeke.be .

Foto: Stadsarchief Harelbeke