maandag 31 oktober 2011

Heule bestaat 900 jaar, Heule viert feest!

Het oudste document waarin de dorpsnaam Heule, toen nog ‘Hula’, voorkomt, dateert van 1111. Vandaag zijn we 900 jaar later, een reden voor de trotse inwoners van Heule om te feesten. Op 11 november 2011 zijn er heel wat festiviteiten voorzien. Zo is er onder meer een muzikale tocht van het Streuvelshuis naar OC De Vonke, een dorpsmaaltijd en een streekproductenmarkt. Verder op het programma van ‘Heule 1111-2011’: Heulse Highlandgames, huifkartochten, een goochelshow, concerten, kinderanimatie en de voorstelling van het boek ‘Heule 1111-2011’.

'Heule 1111-2011' is een lijvig boek over de geschiedenis van Heule in al haar facetten. Onder leiding van Johan Roelstraete, voorzitter van de heemkundige kring ‘Langs d’heuleboorden’, hebben enkele auteurs zich aan het werk gezet. Het resultaat is om trots op te zijn.

Het boek omvat drie grote hoofdstukken. In het eerste deel komt de oudste geschiedenis aan bod met de Heren van Heule tot aan de Franse tijd.
Het tweede deel omvat de periode van ca. 1800 tot vandaag. Heule evolueerde van landbouw- en vlassersdorp tot industriële en residentiële gemeente.
Je leest over politiek, kerk, sport, onderwijs, handels- en bedrijfsleven, cultuur, feesten, cafés, enz.
Een derde deel bestaat uit een overzicht van alle mogelijke plaatsnamen in Heule.

'Heule 1111-2011' wordt voorgesteld op 11 november 2011 om 11u in
OC De Vonke,  Het boek kost 49,95 euro, telt ca. 600 bladzijden en is voorzien van een harde kaft met stofwikkel.

vrijdag 28 oktober 2011

De rijke collectie bidprentjes van het stadsarchief

Het Stadsarchief Kortrijk herbergt een rijke genealogische collectie. In 1920 kocht de stad Kortrijk de collectie van pastoor Leopold Slosse aan. Deze collectie bevatte o.a. meer dan een miljoen bidprentjes en honderdduizenden rouwbrieven.

Pastoor Slosse verzamelde decennia lang als een bezetene alle mogelijke gegevens in verband met West-Vlaanderen. Uit die verzamelwoede is zijn enorme collectie bidprentjes ontstaan. Een deel van die verzameling, de bidprentjes van West-Vlaamse priesters zit vandaag in het bisschoppelijk archief van Brugge. Daarnaast maakte pastoor Slosse bij testament een collectie bidprentjes van niet West-Vlaamse priesters over aan de universiteitsbibliotheek van Leuven. Door een verwoestende brand in mei 1940 ging deze verzameling verloren. Lange tijd bevond het grootste gedeelte van de collectie Slosse zich in de Openbare Bibliotheek van Kotrijk, maar sinds enkele jaren is de collectie bidprentjes en rouwbrieven van pastoor Slosse te vinden in het Stadsarchief van Kortrijk.

Met medewerking van een team vrijwilligers wordt de genealogische collectie stuk voor stuk ontsloten. De vrijwilligers klasseerden de afgelopen jaren ook de aanvullende stadscollectie die honderdduizenden bidprentjes telt.

Van de ontsloten bidprentjes kun je op aanvraag een digitale versie krijgen. Vul hier ons digitale formulier in om je aanvraag te doen.

donderdag 27 oktober 2011

Gezocht: Foto's van Sinterklaas

De erfgoedcel van Kortrijk is op zoek naar foto's van Sinterklaas uit de oude doos. Heb jij kiekjes van Sinterklaas in huis? Laat het weten aan de Erfgoedcel. Tijdens de tweede helft van november verblijft de goede man terug in het Erfgoedhuis. De Erfgoedcel zal de Sint verrassen met de foto's van zijn vroegere bezoeken aan de stad Kortrijk.

Bezorg je foto's via erfgoecel@kortrijk.be of breng ze binnen in het Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 8500 Kortrijk.

woensdag 26 oktober 2011

Gezocht: Beeldmateriaal van kermissen, spiegeltenten en dansorgels

Jochem Devens maakt een documentaire over de geschiedenis van de Belgische technomuziek. Alles heeft een oorsprong, en het onderzoek van Jochem toont aan dat de wortels van de Belgische technomuziek in de cultuur van de orgels liggen. De mechanische ritmes van de orgels zijn vandaag terug te vinden in het specifieke geluid van techno.
Voor zijn onderzoek doet Jochem een oproep naar archieven en erfgoedinstellingen. Hij is op zoek naar origineel beeldmateriaal van kermissen,
spiegeltenten en dansorgels. Dit kan gaan over de technische werking van een orgel, maar ook over de kermissen waar grote spiegeltenten met orgels stonden.


Wie in het bezit is van zulk beeldmateriaal en deze informatie graag wil delen kan contact opnemen met Jochem Devens via 0485 34 63 38 of jochemdevens@yahoo.com

dinsdag 25 oktober 2011

Publicatie: Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918

Op 15 november 2011 verschijnt het boek 'Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918'. De memoires van Evarist zijn een uniek document en bieden een uitzonderlijke blik op het leven van een gewone man in ongewone tijden.
Evarist De Geyter laat zich tijdens WO I inlijven als spion bij de Britse inlichtingendienst. Hij verzamelt informatie over de Duitse troepenbewegingen en richt in zijn woning langs de spoorweg een observatiepost in.  In 1917 wordt Evarist opgepakt. De Duitse repressie is bijzonder hard voor de leden van zijn netwerk. Ze worden ter dood veroordeeld en terechtgesteld. De Geyter krijgt in extremis genade en wordt naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog schrijft hij zijn herinneringen neer.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Groeninghe in samenwerking met de stad Kortrijk, de stad Oudenaarde en de familie Audoor. Op 15 november 2011 is er om 17u een boekvoorstelling in het stadhuis van Kortrijk.

'Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918' kost 22 euro en is te verkrijgen via www.groeninghedrukkerij.be

Bron: www.erfgoedcelkortrijk.be

maandag 24 oktober 2011

Beeldbank Brugge in het nieuw

www.beeldenbankbrugge.be viert zijn 10de verjaardag met een volledig vernieuwde website. Het zoeken naar een specifieke foto of op thema en het doorbladeren van een album wordt veel eenvoudiger. Op de startpagina maak je onmiddellijk kennis met de rijkdom aan beeldmateriaal van Brugge.

Beeldbank Brugge organiseert daarnaast nog een resem aan activiteiten. Zo zijn er grote foto's in het straatbeeld te zien en staan er consoles op publieke plaatsen. Er is een studiedag voorzien en een tentoonstelling in het stadsarchief van Brugge met focus op portretten.

Klik hier voor meer info ivm activiteiten omtrent Beeldbank Brugge.

Bron: www.erfgoedcelbrugge.be

Publicatie: ‘MONUMENTS, sculpturen in het stadsweefsel’

Sinds kort is het boek 'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' verschenen. Deze publicatie toont prachtige zwart-wit foto's van sculpturen in de stad Kortrijk. De foto's vertellen heel wat over de stad Kortrijk, haar roemrijk verleden, glorieuze momenten, bekommernissen en artistieke momenten.
Elke foto is voorzien van gedetailleerde informatie. Naar aanleiding van 'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' is er in het Broelmuseum van Kortrijk een tentoonstelling met een aantal foto's uit het gelijknamige boek.

'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' kost 20 euro en is uitgegeven door uitgeverij Groeninghe in samenwerking met de stad Kortrijk en de Erfgoedcel Kortrijk.

De fototentoonstelling is nog te zien tot en met 13 november 2011 in het Broelmuseum van Kortrijk.

vrijdag 21 oktober 2011

Publieksonderzoek archieven 2011

In 2011 coördineerde FARO een online bevraging van archiefbezoekers. De bevraging kwam tot stand in samenwerking met de sector en peilde naar het profiel van het archiefpubliek, hun mening over de dienstverlening en hun verwachtingen.
In totaal namen dertien archieven deel aan dit publieksonderzoek. De respons was overweldigend: 1.700 personen vulden de bevraging in. De deelnemende archieven kregen een  gepersonaliseerd onderzoeksrapport wat hen in staat stelt om hun publiekswerking kritisch te evalueren en te verbeteren. Een globale analyse van het publiek van Vlaamse archieven moet hen bovendien toelaten hun scores met die van hun collega’s te vergelijken.


Op 1 december 2011 stelt FARO de resultaten van het publieksonderzoek voor in het OCMW-archief van Gent. Men zal ingaan op de methodologie van het onderzoek en er wordt een globaal overzicht gegeven van de resultaten. Daarna getuigen Amsab-ISG en het Stadsarchief Mechelen over de manier waarop zij omgaan met de resultaten van een publieksbevraging en geven ze hun bemerkingen over het publieksonderzoek.


Klik hier voor het volledige programma.


Bron: www.faronet.be

Gezocht: Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I

Professor Paul De Paepe, frequent bezoeker van het stadsarchief en lid van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk maakt een studie over Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I. Om zijn onderzoek zo compleet mogelijk te maken, is Paul De Paepe op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van Kortijkse beroepsfotografen.

Vaak zijn die foto’s op karton gekleefd. Daarop is meestal de naam, het adres en andere gegevens van de fotograaf of drukker te lezen. Waardevolle informatie, die professor De Paepe kan gebruiken voor zijn studie.


Wie in het bezit is van zulke foto’s en deze informatie graag wil delen kan contact opnemen met Paul De Paepe via 056 35 35 25 of paul.depaepe@ugent.be