donderdag 12 april 2012

Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur


De bibliotheek van het Stadsarchief werd recent aangevuld met een nieuw werk over prentjes.
Dhr Frans Pluijmaekers, zelf een verwoed verzamelaar van allerlei prentjes, behandelt in dit boek alle prentjes (niet zozeer de gedachtenisprentjes) vanuit de Rooms Katholieke symboliek. Na een eerste algemene inleiding volgen 7 hoofdstukken over de zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, het huwelijk en het wijdingssacrament.
Het boek is zo rijk geïllustreerd dat we van een waar kijkboek kunnen spreken. Een aanrader voor al wie geïntereseerd is in de grote rijkdom van onze 'sanctjes'.

Het geheim leger, sector Kortrijk

Het stadsarchief kreeg recent het nieuwe boek van Etienne Cosyns toegestuurd. In Het Geheim Leger, Sector Kortrijk. Periode 1 juli 1944 - 31 oktober 1944 bespreekt de auteur in het inleidend hoofdstuk de historiek van de verschillende verzetsbewegingen. Vervolgens beschrijft hij de organisatie van het Geheim Belgisch Leger (GBL). In de volgende hoofdstukken gaat dhr. Cosyns dan dieper in op de periode juist voor en na de bevrijding met een nauwkeurig dag-aan-dag relaas.
Het werk is uiterst rijk gedocumenteert met documenten, verslagen, foto's etc. De auteur slaagde er bovendien in om de overvloed van gegevens in een vlot leesbare tekst samen te brengen.

ETIENNE COSYNS, Het Geheim Leger, Sector Kortrijk. Periode: 1 juli 1944 - 31 oktober 1944. In quarto, 274 blz.

Le Trône d'Honneur

De Openbare Bibliotheek van Kortrijk beschikt over een rijke verzameling cultuurhistorische fondsen en levert regelmatig inspanningen om topstukken uit deze collectie te digitaliseren. Op die manier kan een breed publiek kennis maken met het rijke papieren erfgoed dat door de stad wordt beheerd. 
Het pas gedigitaliseerde handschrift GV Cod. 366 staat nu in de kijker. Het 15de eeuwse gedicht Le Trône d'Honneur werd geschreven door de Franse dichter, kroniekschrijver en componist Jean Molinet
Klik hier voor meer informatie over Le Trône d'Honneur.