woensdag 4 juli 2012

Meer dan 3,2 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina's

Voortaan zijn meer dan 3,2 miljoen krantenpagina's uit een zeventigtal Belgische dagbladen uit de periode 1831-1950 digitaal beschikbaar in de Koninklijke Bibliotheek.
De gedigitaliseerde kranten werden vooral geselecteerd op criteria die de representativiteit van de titel bepaalden: oprichtingsdatum, taal, plaats van verschijning, ideologische en filosofische oriëntering. Zo bevinden zich onder de gedigitaliseerde titels heel wat kranten die tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gecensureerd werden. Ook enkele uiterst zeldzame schatten uit de collectie werden aan de selectie toegevoegd.
De kranten kunnen geraadpleegd worden in een aparte ruimte in de leeszaal van de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media, waar vijf speciale pc’s ter beschikking staan van de lezers. Door de strikte naleving van de wetgeving op het auteursrecht kunnen de kranten voorlopig enkel binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek worden geraadpleegd. Er werd een handleiding voorzien die de gebruikers wegwijs maakt in de verschillende zoekmethodes.


Klik hier voor meer info.

Bron: 'PACKED Nieuwsbrief', mei 2012

De Pottelberg

Op de site Pottelberg kon je, met zicht op de Engelse Wandeling, in de jaren '60 nog twee fabrieksschoorstenen zien. Dit voormalige industrieel complex werd in de jaren '90 helemaal gerestaureerd en omgevormd tot winkelcentrum. Weinig mensen weten echter dat de oorspronkelijke fabriek bovenop de Pottel(aeren)berg stond, de berg van de pottelaers, of de pottenbakkers. Er was daar al heel lang bedrijvigheid met de fantastische, plastische Kortrijkse delfstof genaamd 'Klitte'. Vanaf de jaren 1870 werden er op een mechanische wijze dakpannen geperst (de eerste in België) door Edouard De Ryckere. De fabriek werd, na de dood van Edouard De Ryckere in 1878, overgenomen door twee Waalse schoonbroers: Petrus Renaux en Adolphe Watelet. Deze maakten er een nv/sa van vanaf 1883. De pannen werden vervaardigd met de 'leperiaan-klei', afkomstig uit 'het lid van Aalbeke', zoals geologen deze kleilaag noemen.
De fabriek op de Pottelberg werd vanaf 1910-1911 verlaten.

De grote concurrentie met de nieuwe pannenfabriek (1899) van 'Marcke-lez-Courtrai' zorgde ervoor dat er in Kortrijk werd geïnvesteerd in een gloednieuwe ultra-moderne fabriek aan de voet van de berg. De typische droogloodsen waarvan de eerste ooit opgetrokken werden in Marke, was een uitvinding van de Kortrijkse architect Jules Carette. De huidige gebouwen dateren uit 1910. Kenmerkend was de dubbele productieketting, met de kleimagazijnen, de fabrikatieruimte, de machinezaal met stoommachines en een ketelhuis. Daar sloten de typische lange droogloodsen op aan met op het einde telkens een ringoven en een dertig meter hoge schouw. Een deel van de gebouwen werd vernield tijdens de bombardementen in WO II. De pannenbakkerij Pottelberg stopte de productie in 1988. In 1990 kocht de firma Imkor het complex. Op 2 oktober 2009 werd een deel van de site geteisterd door een grote brand. Het geteisterde gedeelte werd inmiddels weer helemaal gerenoveerd.

Bron: Stadskrant Kortrijk