vrijdag 21 februari 2014

Kopyright : De juweliersfamilie Nys


Het juweliersgeslacht Nys begon in 1946 toen Albert Nys zijn eerste winkeltje opende waar hij uurwerken herstelde. De oudste van drie zonen, Marc, nam in 1978, samen met zijn vrouw Charlotte de zaak over. Al snel werd de winkel in de Leiestraat uitgebreid en werd er ruimte gemaakt voor een hoger segment. In 1988 huurden ze een tweede winkel op de hoek van de Leiestraat en de Dolfijnkaai. In 1998 gingen ze voor het allerexclusiefste gamma in een derde winkel in de Lange Steenstraat, in Huize Ghellinck, een gerestaureerde patriciërswoning.
Tegenwoordig zet de derde generatie, zoon Kristof en dochter Sylvie, de familietraditie voort.

Donderdag, 27/02/2014 - 15:00 - 16:00 – Gratis
Lange Steenstraat 20
Vooraf
inschrijven noodzakelijk.

vrijdag 14 februari 2014

Bidprentjes Wereldoorlog I in beeldbank Kortrijk


Sinds kort kun je in beeldbank van Kortrijk een collectie bidprentjes uit de periode Wereldoorlog I consulteren. Deze collectie bevat een waaier aan bidprentjes, en zal nu en dan bijgewerkt worden met nieuwe prentjes uit die periode.

dinsdag 4 februari 2014

Raadpleging van bevolkingsregisters

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek.
Het nieuwe KB betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt dat er informatie kan aangevraagd worden via een uittreksel of getuigschrift, via raadpleging van de registers of via personenlijsten, indien de registers meer dan 120 jaar afgesloten zijn.
De termijn van 120 jaar heeft te maken met de privacybescherming van de persoon of personen waarvan men de informatie opzoekt.

Concreet:
De bevolkingsregisters tot 1890 zijn vanaf heden volledig toegankelijk. Er kunnen ook kopieën of foto's van gemaakt worden.


Voor de recentere registers zal mogelijks in de toekomst een uitzonderingregeling uitgewerkt worden.