vrijdag 23 december 2011

Vrolijk Kerstfeest en zalig Nieuwjaar

Het team van het Stadsarchief Kortrijk wenst iedereen een vrolijk Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar. Hou er rekening mee dat het Stadsarchief tijdens de feestdagen gesloten is van vrijdagmiddag 23 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012. Vanaf dinsdag 3 januari 2012 gelden opnieuw de normale openingsuren.

Prettige feesten!

donderdag 22 december 2011

Forten en versterkingen tussen Leie en Schelde

Het nieuwste jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, behandelt integraal de versterkingen tussen Leie en Schelde. Het werd samengesteld door Ph. Despriet die als auteur ook de meeste hoofdstukken voor zijn rekening nam. Het nummer is het geslaagd resultaat van een samenwerking tussen de Geschied- en Oudheidkundige Kring en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.
De militaire geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen kwam al herhaaldelijk aan bod maar de vaak tijdelijke kleine forten en veldversterkingen, soms over langere afstand, zijn vaak een onbekend militaire factor. Het is de verdienste van de heemkring en de auteurs dat ze nu ook deze aspecten eens belichten. Ook de talrijke illustraties (meerdere in kleur) verhogen de waarde van deze studie.

dinsdag 20 december 2011

Spioneren in Kortrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog

P.-J. Lachaert, R. Mayeur en J. van der Fraenen, “Spioneren voor het vaderland: de memoires van Evarist de Geyter, 1914-1918”. Ill., 247 blz. Gen., 20 euro   ISBN  978 94 6136 012 0

Evarist de Geyter (1865-1939), geboren in het Oost-Vlaamse Eke, kwam uit een arm gezin. Op jonge leeftijd diende hij al de kost te verdienen als dagloner. Tussen 1886 en 1889 trok hij vier jaar lang als seizoenarbeider of ‘Fransman’ naar het noorden van Frankrijk. In 1890 kon een gelukkige Evarist als spoorwegarbeider aan de slag. In 1909 verhuisde De Geyter met zijn gezin naar Kortrijk.

Na de Duitse inval van augustus 1914 vertrokken zijn twee zonen naar het front. Via een contactpersoon werd vader De Geyter door de Britten als spion gerekruteerd. Dankzij zijn functie bij de spoorwegen kon hij hen waardevolle inlichtingen verschaffen. In de herfst van 1917 vloog hij echter tegen de lamp. Het Duitse krijgsgerecht veroordeelde hem tot de dood met de kogel. Dat hij niet gefusilleerd werd, had De Geyter wellicht te ‘danken’ aan de dood van zijn enige dochter. Zij kwam om tijdens een Brits bombardement op Kortrijk. Hij werd begenadigd en naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog werd Evarist de Geyter herhaaldelijk als Belgisch patriot en weerstander gehuldigd.

Deze verzorgd uitgegeven memoires zijn omwille van twee redenen waardevol: levensherinneringen van iemand, die tijdens de vooroorlogse periode “Arm Vlaanderen” aan den lijve ondervond, zijn zeldzaam te noemen. Daarnaast gebeurt het niet vaak in onze contreien dat iemand in geuren en kleuren beschrijft wat hij allemaal beleefde onder de eerste Duitse bezetting. Daarenboven ontpopt de auteur zich tot een boeiend verteller. Het nadeel van memoires is wel dat ze pas jaren na datum tot stand kwamen. Maar De Geyter schreef zijn herinneringen neer aan de hand van zijn bewaard gebleven gevangenisbriefwisseling.

Voorzien van illustraties en verhelderende voetnoten; een register ontbreekt echter. Alvast een interessante tijdsdocument dat past in het kader van 1914-2014.


Niet allemaal bidprentjes

Af en toe duikt er tussen de bidprentjes een 'speciaal geval' op. Hier zie je een prentje om een novene te bidden ter ere van Maria, hulp der christenen.
Door het bidden van deze novene kon men 'gunsten en genaden' bekomen. Geen lachertje, want deze novene schrijft voor dat je dagelijks, gedurende negen achtereenvolgende dagen moet bidden. Verder moet je ook naderen tot de heilige Sacramenten van Biecht en Communie en een aalmoes geven volgens vermogen ten bate der Werken van Don Bosco.

Voor Novenen, medailles, prentjes, missen of giften ter ere van O.L.Vr. Hulp der Christenen, en den H. Don Bosco kon men zich met kerkelijke goedkeuring wenden tot Don Bosco Kortrijk.

dinsdag 13 december 2011

8 km archief

Het stadsarchief van Kortrijk kan momenteel 8000m of 8km archief herbergen. Dankzij een vrij ingenieus rekkensysteem heeft het stadsarchief de mogelijkheid om zoveel archief te bewaren.

Elk rek is voorzien op 200m archief. Momenteel beschikt het stadsarchief over 40 rekken, maar er is nog plaats om rekken tussen te voegen. In het rekkensysteem vind je onder meer de registers uit de burgerlijke stand vanaf 1796, bouwvergunningsdossiers vanaf 1870, diverse documenten van de stedelijke administratie en genealogische collecties.

De rekken zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van het stadsarchief. Wie op zoek is naar zijn familiegeschiedenis, wetenschappelijk onderzoek verricht of een kopie van het bouwplan van zijn huis wenst, kan terecht in de leeszaal van het stadsarchief. De medewerkers van het stadsarchief helpen je graag bij je ongetwijfeld boeiende zoektocht.

zie ook www.kortrijk.be/stadsarchief

donderdag 8 december 2011

Voor wie dacht dat er vroeger geen bejaarden waren!

Tussen onze bidprentjes zitten er soms pareltjes. We noemen ze onze 'speciallekes'. Ooit willen we eens een tentoonstelling uitwerken met o.a. deze speciallekes maar ondertussen willen we ze u zeker niet onthouden. Regelmatig zullen we er eentje online plaatsen.

Ziet Sidonie er niet prachtig uit in haar zondagse tenue? En zie haar oogjes glinsteren ondanks haar hoge leeftijd.

Reeds 185.000 bidprentjes digitaal

Recente telling van het aantal reeds gescande bidprentjes leerde ons dat er in het totaal reeds zo'n 110.000 uit de Leopold Slosse collectie zijn en ongeveer 75.000 uit de Stadscollectie. Prachtig. Bij deze wens ik onze vrijwilligers en anderen die daar aan meegewerkt hebben te danken voor het mooie werk. Op naar de 200.000!!!

woensdag 7 december 2011

Vrijwilligersfeest 2011

Ook in 2012 blijft de stad Kortrijk inzetten op vrijwilligerswerk. In het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk organiseert de stad Kortrijk een vrijwilligersfeest. Op die manier wil Kortrijk haar waardering tonen voor de Kortrijkse vrijwilligers.

In het Stadsarchief van Kortrijk zijn ook heel wat vrijwilligers actief. Zij vormen een belangrijke schakel in het ontsluiten van een groot deel van de archiefstukken. De vrijwilligers bieden voornamelijk een helpende hand bij het ontsluiten van de registers van de burgerlijke stand en de collectie bidprentjes. Een andere belangrijke taak bestaat uit het aanvullen van de beeldenbank.

Wil je ook deel uitmaken van het vrijwilligersteam? Wil je graag meehelpen met het ontsluiten van onze rijke Kortrijkse geschiedenis? Laat het ons weten via stadsarchief@kortrijk.be

Het vrijwilligersfeest gaat door op zondag 18 december 2011 van 15u tot 20u in de tent op het Sint-Amandsplein, Kortrijk. Meer info en inschrijven doe je via www.kortrijk.be/vrijwilligers of 056 27 72 92 of via mail naar vrijwillgers@kortrijk.be

dinsdag 6 december 2011

Stadsarchief gesloten tussen Kerst en Nieuw

Tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode is het Stadsarchief gesloten van vrijdagmiddag 23 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012.
Vanaf dinsdag 3 januari 2012 gelden opnieuw de normale openingsuren.

De medewerkers van het Stadsarchief Kortrijk wensen je een prettige eindejaarsperiode toe.
vrijdag 2 december 2011

Verhalen uit het achterland

Ik ben geboren in een vlasveld. Letterlijk.
Mijn moeder bracht vader bier op het veld.
En daar... midden in het veld... de wee├źn.
Ik heb dat vlasveld nooit willen verkopen.
Tot ik onteigend werd.
God was afwezig die dag, denk ik.


De voorbije jaren zijn heel wat getuigenissen verzameld over ons vlasverleden. Een rondreizende tentoonstelling en een DVD brachten een aantal van deze verhalen naar buiten onder de titel ‘Vlasparlee'. Vanuit verschillende hoeken groeide het idee om het verzamelde materiaal te bewerken tot een
theatervoorstelling. Toneelauteur Paul Pourveur schreef een tekst ‘uit het leven gegrepen'. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers, oud-vlassers en amateurtoneelspelers gaat hiermee aan de slag met de bedoeling een authentiek en doorleefd stuk op de planken te brengen. Het resultaat wordt ongetwijfeld een creatie recht uit het hart van onze vlasregio.

'Verhalen uit het achterland' is een project van de Figuranten in Menen, de provincie West-Vlaanderen, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel TERF en het Vlasmuseum.

Reservatie vanaf 14 november 2011: Uitwinkel - 056 23 98 55
vrijdag 16 december 2011 om 20.15 uur - zaterdag 17 december 2011 om 20.15 uur - zondag 18 december om 14 uur | Nieuw Vlasmuseum | € 5,00