woensdag 26 september 2012

Koning Leopold III-laan

De Koning Leopold III-laan werd aangelegd in 1939. In het toen nog alleenstaande huis woonde de industrieel Jozef Millecam. Dat huis staat er nog altijd en werd kortgeleden gerenoveerd. Waar rechts de bomen staan, naar de kant Leie toe, is intussen ook alles volgebouwd.
De Koning Leopold III-laan loopt van het Koning Albertpark tot aan de Brugsesteenweg. De naam Leopold II-laan komt voor het eerst voor in februari 1939. Op 14 juni 1968 werd de naam gewijzigd in Koning Leopold III-laan. De gemeenteraad besloot op 19 december 1938 om een nieuwe laan aan te leggen tussen de Burgemeester Vercruysselaan en de Kuurnsesteenweg. Deze laan met twee rijbanen werd in 1939 en 1940 aangelegd. De plechtige opening  stond gepland voor 12 mei 1940. Het uitbreken van WO II dwarsboomde echter deze plannen.
De aanbesteding van het gedeelte tussen de Kuurnsesteenweg en de Brugsesteenweg werd goedgekeurd door het schepencollege van 4 augustus 1961. De uitvoering van deze werken vond plaats in 1962. Tussen het begin van de Koning Leopold III-laan en de Leie werd in 1897, tijdens het afdelven van een weide, een vaas met liefst zeven kilogram Romeinse munten gevonden. Deze munten werden door de werklieden stiekem verkocht. Het gerecht kon nog 300 denari aanslaan. De meeste zilveren munten waren uit de periode van keizer Postumus. De jongste munt was van 266-267. In 1948 werd de villa Rozenkrans opgetrokken door de industrieel Boudewijn Steverlynck. In de villa woonde eerste de familie Steverlynck. In maart 1981 kwam daar het restaurant Hof van Vlaanderen. Later vestigde zich er een kunstgalerie. Plannen om het gebouw te slopen en er flats op te zetten, vonden geen goedkeuring. Het gebouw wordt in 2013 gerestaureerd.

Bron: Stadskrant Kortrijk

vrijdag 21 september 2012

Ondertussen in het Stadsarchief

In het stadsarchief van Kortrijk zijn het momenteel drukke tijden. Naast de reguliere werking, is men bezig een deel van het depot in te richten voor de collectie van het Vlasmuseum. Dat brengt heel wat verhuisperikelen met zich mee. Zo moet er een nieuwe vloer komen en een nieuw rekkensysteem om de collectie van het Vlasmuseum te bewaren. Om dit te kunnen doen, moet er heel wat verplaatst en verhuist worden. Een loodzwaar werk, betreft het verplaatsen van oude toneeldecors die in vroegere jaren gebruikt werden in de schouwburg van Kortrijk. Na het leggen van de nieuwe vloer en het plaatsen van de nieuwe rekken, moeten deze decorstukken terug op hun plaats gezet worden.

Bidprentjes van zijde

In onze reeks 'speciallekes' onder de bidprentjes, tonen we deze keer een bidprentje van zijde. Het prentje is opgemaakt voor mevrouw Thérèse Catherine Pétronelle Simons Van Eupen, gestorven in Antwerpen op 29 mei 1849.
In die tijd was het niet ongewoon dat bidprentjes op zijde werden gemaakt, maar het was toch eerder uitzonderlijk. Enkel de gegoede burgerij kon zich zo'n bidprentjes permiteren. Bidprentjes waren voor die tijd bijzonder kostbaar en werden meestal enkel voor de directe familie gemaakt.

In het stadsarchief van Kortrijk kun je altijd digitaal bidprentjes aanvragen via dit digitaal formulier.

Naast de collectie van het stadsarchief zijn er op het internet een aantal interessante databanken met bidprentjes te vinden. Zo moet je maar eens kijkje nemen op www.doodsprentjes.be of www.philippeverzamelt.be

maandag 17 september 2012

Erfgoedjournaal september 2012 beschikbaarHet erfgoedjournaal september 2012 is sinds kort beschikbaar. Het erfgoedjournaal is een interessante nieuwsbrief van de Kortrijkse erfgoedverenigingen.Wie lid is van één van deze verenigingen ontvangt het nummer weldra thuis.
Geïnteresseerden kunnen een nummer ophalen in het erfgoedhuis of hier downloaden.


Bron: Erfgoedcel Kortrijk

maandag 10 september 2012

Scanning on demand in het Stadsarchief van Amsterdam

In onderstaand filmpje ziet u het interessante werkproces 'scanning on demand' in het Stadsarchief van Amsterdam.


Het filmpje is gemaakt door de Nederlands firma Pictura, die instaat voor het proces 'scanning on demand', en het Stadsarchief van Amsterdam.

Bron: Youtube

Meer info: Stadsarchief Amsterdam , Pictura

donderdag 6 september 2012

Tentoonstelling: 'Kiezer, laat u niet bedriegen', 100 jaar lokale verkiezingspropaganda in de regio Kortrijk


 
De verkiezingskoorts is in het land. Het Rijksarchief Kortrijk bouwde de afgelopen decennia een rijke verzameling ‘politiek drukwerk’ uit. Een selectie uit deze verzameling wordt in de aanloop naar de verkiezingen aan het publiek getoond, aangevuld met stukken uit andere verzamelingen. De tentoonstelling illustreert hoe partijen en kandidaten van alle strekkingen de voorbije eeuw de kiezer probeerden te overtuigen met sloganeske leuzen en beloften. Geen stadhuiswoorden, maar stadhuisdaden! Wat is er met het geld gebeurd?, zo schreeuwen de pamfletten ons toe. Opgepast kiezer, laat u niet bedriegen!

Inkomhal van het Rijksarchief van 17 september tot 27 september 2012
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u30.
De toegang is gratis. Ingang via de Guido Gezellestraat 1.
M.m.v. Erfgoedcel Kortrijk.

woensdag 5 september 2012

Renovatiewerken Rijksarchief Kortrijk

In het najaar, wellicht midden oktober, starten de renovatiewerken in het Rijksarchief Kortrijk. Door de werken zal de opslagcapaciteit voor archief van bijna vijf naar circa zeven strekkende kilometer gebracht worden en komt er klimaatregeling in de kelderdepots.
Dank zij deze werken zal men meer archieven in betere omstandigheden kunnen bewaren en de leeszaalbezoekers beter kunnen ontvangen Voor de duur van de werken (ca. midden oktober 2012 – ca. midden april 2013) wordt de leeszaal tijdelijk verplaatst naar een andere vleugel, met ingang via de Onze-Lieve-Vrouwestraat nr. 45 (ingang Erfgoedhuis). De leeszaal zal gesloten zijn van maandag 1 tot en met zaterdag 6 oktober 2012. Vanaf dinsdag 9 oktober 2012 zal de tijdelijke leeszaal toegankelijk zijn voor het publiek. De raadpleging van microfilms en gedigitaliseerde bestanden zal verzekerd zijn zoals voorheen. Voor de raadpleging van archiefdocumenten in origineel zal voor de duur van de werken volgende regeling gelden: aanvragen voor archiefdocumenten moeten ten laatste de dag voordien voor 12u00 bezorgd worden (in de leeszaal, per mail of per brief), met een maximum van 15 archiefbestanddelen/inventarisnummers per dag per aanvrager.


Opgelet: het Rijksarchief zal om diverse redenen niet meer open zijn op zaterdag, in de periode van september tot en met november 2012. Voor bijkomende informatie kunt u mailen naar rijksarchief.kortrijk@arch.be of bellen naar (056) 21 32 68.

Bron: Erfgoedcel Kortrijk