woensdag 29 februari 2012

MIG-23

Op 4 juli 1989 waren de ogen van de wereldpers gericht op Bellegem. Een stuurloze en onbemande Russische MIG-23 straaljager stortte neer op een woning op de grens Bellegem-Kooigem.
Kort na het opstijgen in Polen maakte de Russische piloot gebruik van zijn schietstoel nadat hij in technische moeilijkheden was geraakt.
Polen gaf geen alarm aan de NAVO omdat men dacht dat de straaljager in zee was gestort.
Het toestel vloog echter op automatische piloot verder en doorkliefde daarbij het Duitse en Nederlandse luchtruim om tenslotte 900 km verder neer te storten op de woning aan de Doornikserijksweg in Bellegem op de grens met Kooigem. In deze woning lag Wim Delaere, een 19jarige student informatica, te slapen. De jongeman maakte geen kans. De MIG stortte neer met verschrikkelijke gevolgen: de woning was volledig vernield en de jonge student liet het leven.

Bron: Stadskrant Kortrijk

dinsdag 28 februari 2012

Sint-Annazaal van het Begijnhof wordt belevingscentrum en polyvalente zaal

De Vlaamse viceminister-president legde woensdagavond 8 februari de eerste steen van de restauratie van de Sint-Annazaal in het Begijnhof. Het 17de-eeuwse gebouw krijgt na de restauratie twee functies: een belevingscentrum op het gelijkvloers en een polyvalente zaal op de eerste verdieping.
Met de toeristische ontsluiting van het Begijnhof realiseert het OCMW een belangrijke schakel in het stedelijke project 'Historisch Kortrijk'.
De zaal - die in 1682 werd opgericht om er het bestuur van het Begijnhof te herbergen - kreeg doorheen de tijd diverse invullingen, onder andere als militair hospitaal na de Franse Revolutie en als zondagschool voor textielarbeidsters Sint-Anna, waarnaar het gebouw uiteindelijk ook genoemd werd.

maandag 27 februari 2012

5000ste bezoeker voor 'Kortrijk, woelige stad'

Onlangs mocht het museum Kortrijk 1302 de 4999ste en 5000ste bezoeker verwelkomen op de tentoonstelling 'Kortrijk, woelige stad'. Meneer en mevrouw Lecompte uit Namen verkennen graag de Vlaamse steden en waren heel enthousiast over Kortrijk. Omdat zij de kaap van 5000ste bezoeker overschreden, mochten zij een stadspakket met degustatiepassen in ontvangst nemen.

Je kunt de tentoonstelling 'Kortrijk, woelige stad' nog bezoeken tot en met 3 juni 2012.
De tentoonstelling belicht de periode van de godsdienstoorlogen en de contrareformatie. Een woelige tijd, ook voor de stad Kortrijk. Andersdenkenden en heksen riskeerden de brandstapel. Er heerste hongersnood en pest. Militaire acties volgden elkaar in snel tempo op. Toch rezen tussen 1580 en 1680 talrijke nieuwe gebouwen uit de grond. Daarnaast werden er prachtige kunstwerken gemaakt en leverden de wevers schitterende linnen damasten af.

Na het bezoek aan Kortrijk 1302 en de 'Kortrijk, woelige stad' kan je geheel vrijblijvend de stad in trekken met in je ene hand de brochure en in je andere hand een gedetailleerde stadskaart van Kortrijk, anno 1641!


Tentoonstelling van 13 mei 2011 - 3 juni 2012 | Kortrijk 1302, Houtmarkt - Begijnhofpark, 8500 Kortrijk | Toegang gratis, open: 10u-17u / 18u Gesloten op maandag
Stadswandeling Sanderus achterna: € 1,5
Educatief bezoek: € 2,5 per leerling (
meer info)
Gids op afspraak: € 65

Info: www.kortrijk1302.be, kortrijk1302@kortrijk.be , 056 27 78 50

dinsdag 21 februari 2012

Vlaamse belforten van Kortrijk tot Dantzig

Op donderdag 1 maart 2012 is er een lezing van Georges-Patrick de Verrewaere over Vlaamse belforten.
De Verrewaere zal een met dia's ondersteunde lezing houden over Vlaamse belforten van Kortrijk tot Dantzig. Een boeiende reportage over de bakermat van de belforten, zijnde Vlaanderen, Artesië en Picardië en de verbreiding/verspreiding ervan tot aan de Oostzee (Balticum). De belforten, waaronder het Kortrijkse, evenals dat van Dantzig, worden belicht. Bij de jongste eeuwwisseling werden ze erkend als UNESCO-erfgoed, eerst in België en later in de Franse Nederlanden.

De lezing vindt plaats op
donderdag 1 maart 2012, 20 uur, in zaal West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, Kortrijk. Toegang is gratis.

Een organisatie van vtbKultuur-Kortrijk, Forum Vlaamse Vrouwen (FVV), Vlaamse Volksbeweging-Kortrijk (VVB) en Davidsfonds-Kortrijk (DF).

woensdag 15 februari 2012

Speuren en sporten rond de vaart

'Speuren en sporten rond de vaart' is een erfgoeddriedaagse voor kinderen van 11 tot en met 14 jaar. Een actieve driedaagse voor sportieve jongelui met een gezonde nieuwsgierigheid voor het verleden. Het thema is de mysteries van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Samen met de sportmonitoren ga je op ontdekking langs het water en doe je jezelf te goed aan wandelen, fietsten en hersengymnastiek. Verder komt squash, tafeltennis en zwemmen aan bod.

Leeftijd: 11-14 jaar. Van 20 tot 22 februari 2012, 09.00-16.00u
Deelname € 30,00, inschrijvingen: Ter plaatse bij Directie Sport, Bad Godesberglaan 22, Kortrijk of telefonisch 056 27 80 00 • van 08.30u tot 11.30u

woensdag 8 februari 2012

Gezocht: foto's van duivensport

Het stadsarchief Oostende zoekt foto’s en affiches van duivenwedstrijden, duivenliefhebbers in hun duivenhok, de lokalen waar duivenliefhebbers samenkwamen, kortom van alles wat met de Oostendse duivensport te maken heeft. Ook herinneringen, verhalen en anekdotes over de duivensport zijn welkom.

Op de Beeldbank Oostende is hierover alvast een apart thema te vinden.
Een digitale versie van de foto’s kan in de Beeldbank Oostende opgeladen worden of wordt ter plaatse door het stadsarchief Oostende gescand.

maandag 6 februari 2012

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar

Sinds 2004 liep in de Provinciale Archiefdienst een grootschalig microfilmings- en digitaliseringsproject om de militieregisters op een hedendaagse manier te ontsluiten. Eind 2011 werden de laatste boeken verwerkt door de firma Sercu Microdata uit Roeselare. De onderzoeker kan nu digitaal 1.308 registers bevragen aan de hand van 317.555 scans.
De militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat militaire dienstplichtigen uit de West-Vlaamse gemeenten.


Van elke dienstplichtige zijn allerlei interessante gegevens opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière, en – tot 1871 – de fysieke kentrekken (lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere lichamelijke bijzonderheden).

Vooral genealogen of geïnteresseerden in familiegeschiedenis hebben belangstelling voor deze informatie. Ze levert hen basismateriaal (geboortedata en -plaatsen, namen van de ouders, beroepen) voor de opmaak van stambomen en bijkomende gegevens, bv. over het uiterlijk van mannelijke individuen, en dit voor de ontwikkeling van de fotografie in het laatste kwart van de 19de eeuw. De registers kunnen ook aangewend worden voor breed historisch onderzoek, bv. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij de rekruten.

De ingescande militieregisters kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur geraadpleegd worden in de leeszaal Fernand Peuteman van het Provinciaal Archiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries).

Bron: Johan Vannieuwenhuyse - 25 januari 2012

vrijdag 3 februari 2012

Pater Vandeputteplein

Je weet niet waar het Pater Vandeputteplein ligt? Geen nood, je bent de enige niet. Dit pleintje met een indrukwekkende treurwilg ligt aan het kruispunt van de Burgemeester Vercruysselaan en de Brugsesteenweg.
Het pleintje kreeg die naam in 1985 omdat pater Jozef Vande Putte (algemeen overste van de Scheutisten) het daglicht zag in de voormalige boerderij ten oosten van dit kruispunt. Bij de heraanleg in 1967 lagen de landbouwgronden, achter de bomenrij, er nog vrij ongerept bij. Pas op het eind van de jaren zestig opende de supermarkt GB er haar deuren.

Op dezelfde plaats kwam op 21 juli 1944 tijdens het bombardement op Kortrijk een Engelse bommenwerper neer. Na de Tweede Wereldoorlog verrezen op het kleine pleintje acht noodwoningen, die in 1955 verdwenen.
De Burgemeester Vercruysselaan kwam er op het einde van de 19e eeuw onder impuls van burgemeester Reynaert. Hij streefde ernaar om rond Kortrijk een ceinture des boulevards aan te leggen. De Boulevard de L'Est of de Oostlaan (1895) bestond uit de huidige Minister Liebaertlaan en de Burgemeester Vercruysselaan, naar de in 1929 overleden burgemeester Joris Vercruysse. Onder zijn bewind herstelde de stad van de schade die de Eerste Wereldoorlog had toegebracht.

Bron: Stadskrant Kortrijk

donderdag 2 februari 2012

Familiekunde Vlaanderen vernieuwd

Het vroegere Familiekunde Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek vormen in de toekomst één grote erfgoedvereniging, met name Familiekunde Vlaanderen. Ook plaatselijk werd – toch in Roeselare – tot fusie overgegaan.
Sedert 1 januari 2012 zijn de afdelingen Kortrijk en Roeselare samengevoegd tot een grote regionale afdeling: Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie. De voordrachten zullen afwisselend in Roeselare en in Kortrijk plaats vinden. Familiekunde Vlaanderen is er voor iedereen die interesse heeft in stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. Steeds welkom!

Op 15 maart is er een uiteenzetting over 'Emancipatie en curatelen' door Carlos Algoet. De zaal van het Erfgoedhuis Kortrijk is tijdelijk niet beschikbaar zodat de voordrachten in Kortrijk plaats hebben in het Dienstencentrum De Zonnewijzer (Lange meersstraat 6, 8500 Kortrijk).
In Roeselare blijft alles hetzelfde: documentatiecentrum. Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare.

't Stamboompje wordt enkel digitaal gepubliceerd op onze webstek, zie www.vvfroeselare.be en klik daarna op tijdschrift. Je vindt in ieder nummer interessante lijsten uit de arrondissementen Kortrijk en/of Roeselare.

Bron: Erfgoedcel Kortrijk