woensdag 30 januari 2013

Clandestiene oorlogspers online

Sinds kort kun je op de website 'The Belgian War Press' honderden vrij consulteerbare titels van Belgische clandestiene bladen uit de beide wereldoorlogen vinden. Onder meer 'La Voix des Belges', 'De Werker', 'België Vrij', 'La Libre Belgique' en vele andere nieuwsbladen die in het geheim werden geschreven, gedrukt en verspreid.
Tot vandaag was deze sluikpers verborgen in archieven, bibliotheken en documentatiecentra. 'The Belgian War Press bevat niet alleen een virtuele collectie oorlogspers, maar is tevens een geactualiseerde catalogus van alle bekende clandestiene en gecensureerde kranten en tijdschriften uit beide wereldoorlogen in België.

Omwille van de beperkingen die het auteursrecht oplegt, kan enkel de clandestiene pers uit de beide wereldoorlogen via internet geraadpleegd worden. De gecensureerde pers kunt u raadplegen in de leeszaal van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij –SOMA in Brussel.

Bron: 'Nieuwsbrief Vlaamse Erfgoedbibliotheek', (december 2012) nr. 31

dinsdag 29 januari 2013

Workshop behoud en beheer van textiel

Het vlasmuseum Kortrijk organiseert op zaterdag 23 februari 2013 een praktische workshop die je leert hoe je moet omgaan met waardevol textiel. De workshop, specifiek voor culturele verenigingen, heemkundige kringen en kerkfabrieken, staat stil bij de belangrijkste gevaren (tijd, mensenhanden, ongedierte, klimaat) en krijgt vooral veel praktische voorbeelden en oefeningen hoe je je kostbare stukken kunt verpakken, manipuleren, onderhouden en bewaren. 

Een oude vlag die je koestert omdat ze het verhaal van je vereniging vertelt, een waardevol trouwkleed in het plaatselijk heemkundig museum, een unieke kazuifel die al decennia in de kerk in je gemeente wordt bewaard, ...

Zeer kwetsbare stukken in textiel vind je in vele kasten en hoekjes bij vele zorgdragende eigenaars of verenigingen. Deze stukken op een goeie manier bewaren, beschermen en hanteren is echter niet altijd zo eenvoudig en bij momenten een ware uitdaging!

Op een laagdrempelige manier leer je welke omgevingsfactoren van belang zijn voor het behoud en beheer van textiel en hoe die kunnen worden beïnvloed en geoptimaliseerd. Je leert hoe je best omgaat met textiel, hoe je het goed bewaart en welke preventieve maatregelen je kunt nemen om schimmels en ongedierte te voorkomen.

Klik hier voor praktische info en inschrijvingen.


Bron: uit in regio Kortrijk

maandag 28 januari 2013

'Religieus Erfgoed Vlaanderen'

Religie is van alle tijden luidt het. In dit digitale tijdperk blijft religie zeker niet achter. Dat bewijst de online databank 'Religieus Erfgoed Vlaanderen'. Deze databank omhelst alles wat betreft religieus erfgoed. Religieus Erfgoed Vlaanderen is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk digitaal platform.
De beheerders van deze site omschrijven het initiatief zo: "Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in verband staat."
 
Religieus Erfgoed Vlaanderen neemt niet alleen erfgoed onder de loep, ze bieden ook erfgoededucatie aan en je kunt er gestolen kunstvoorwerpen uit kerken en kloosters aangeven.
woensdag 23 januari 2013

Stop de tijd!

Met Erfgoeddag, zondag 21 april 2013, stoppen we de tijd. Erfgoeddag richt zich voornamelijk op cultureel erfgoed. Die dag zijn er in heel Vlaanderen en Brussel activiteiten rond erfgoed gepland.
Het thema van Erfgoeddag 2013 is 'Stop de tijd!'. Het stadsarchief van Kortrijk voorziet voor deze editie van Erfgoeddag een interactieve tentoonstelling over het gebruik van bidprentjes.

Vanaf maart 2013 kun je op de website van erfgoeddag alle activiteiten terug vinden.

Wie ondertussen geïnteresseerd is in bidprentjes kan altijd een digitale kopie aanvragen via dit formulier. Het stadsarchief van Kortrijk bezit ongeveer anderhalf miljoen bidprentjes.
 

vrijdag 18 januari 2013

'100 jaar groote oorlog', alle herdenkingsactiviteiten

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Vlaamse Overheid nam het initiatief om de herdenking en alle herdenkingsactiviteiten die zullen plaatsvinden de nodige visibiliteit te bezorgen. Op basis van de UITdatabank ontwikkelde de Vlaamse Overheid een website met alle activiteiten omtrent '14-'18.

 

donderdag 17 januari 2013

Flandrica.be

Flandrica.be is sinds een tijdje dé nieuwe online erfgoedbibliotheek. Je vindt er digitaal geïllustreerde handschriften, oude drukken en ander historisch materiaal. Deze portaalsite bevat zowel publicaties die in Vlaanderen of door Vlamingen in het buitenland worden uitgegeven, evenals alle relevante  buitenlandse publicaties die handelen over Vlaanderen, en unica uit het Vlaamse patrimonium zoals handschriften.

Flandrica.be is zeker een digitale omweg waard!

Bron: Faro

dinsdag 15 januari 2013

'Schimmel, een niet te overwinnen vijand?'

 
Bij een calamiteit denkt men meestal aan brand of waterschade, maar ook schimmels en ongedierte vallen onder calamiteiten. Op 18 februari 2013 vindt in de Koninklijke Bibliotheek van België het colloquim 'Schimmel, een niet te overwinnen vijand?' plaats.
Op het programma staat onder meer het verantwoord toepassen van gamma desinfectie voor archief- en bibliotheekmateriaal.

Klik hier voor meer info en informatie.

maandag 14 januari 2013

Het klein Leieke

Jonge Kortrijkzanen zullen zich misschien al afgevraagd hebben waarom de Dam niet recht loopt. Op deze foto kan je zien waarom. Rechts bemerk je 'het klein Leieke', dat vlak achter de Broeltorens in de Leie uitmondde. In de jaren 1912-1913 werd de Leie doorgetrokken (zie links op de foto) en het klein Leieke gedempt. De Dam loopt dus over de vroegere bedding van het klein Leieke. Het pand met het mansardepark huisvestte eerst de kantoren van de Briqueterie mécanique du Courtraisis waarvan de bedrijfsterreinen zich in Zwevegem-knokke bevonden.
Later betrok de dienst Bruggen en Wegen dat pand. Het klein Leieke is overigens geen natuurlijke waterloop. Het werd omstreeks 1398 gegevraven als omwalling van het toenmalige Kortrijk. Links bevonden zich de huisjes van de straat, verderop rechts het ondertussen verdwenen Kapucijnenklooster. Alleen de naam Kapucijnenstraat en een klein deel van de grondvesten (in de huidige Irish Pub) herinneren nog aan dit klooster.

Bron: stadskrant Kortrijk januari 2013

woensdag 9 januari 2013

Colloquium Theatraal erfgoed

Het probleem van behoud en beheer van theatererfgoed is complex: in een artistieke context die voortdurend evolueert is het niet altijd evident om relicten uit een vorig tijdperk op zinvolle wijze in stand te houden. In dit verband vindt op 22 en 23 januari 2013 in Kortrijk een internationale conferentie plaats over theatraal erfgoed. De conferentie onderzoekt het belang van dit erfgoed om de historische theaterpraktijk beter te begrijpen en gaat dieper in op de omstandigheden waarin dit kwetsbaar erfgoed kan bewaard en hergebruikt worden. De conferentie richt zich zowel op de erfgoedsector als op de podiumsector. Een aantal buitenlandse sprekers zorgen voor een gevarieerde en diepgaande reflectie.

Info: www.theatricalheritage.behttp://conference@theatricalheritage.be
Inschrijven: conference@theatricalheritage.be

dinsdag 8 januari 2013

Erfgoedjournaal online

Het erfgoedjournaal brengt je twee keer per jaar nieuwtjes en het activiteitenoverzicht van de erfgoedsector. De editie voorjaar 2013 is binnenkort beschikbaar op papier, de digitale versie kun je nu reeds online bekijken op 'Het Geheugen van Kortrijk'.