donderdag 19 april 2012

Gedachtenisprentjes

Voor al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van bidprentjes, of 'doodsanctjes' kocht het archief nog een boek aan waarin de geschiedenis van die kleinnoden uit de doeken wordt gedaan.
Auteurs Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen belichten het fenomeen weliswaar vanuit Nederlandse invalshoek (vandaar ook de naam gedachtenisprentjes) maar dat kan geen probleem zijn gezien de oorsprong van onze 'doodsanctjes' in dat deel van de wereld ligt.
Het boek is opnieuw geïllustreerd met talrijke oude en nieuwe voorbeelden wat de publicatie zeker een extra waarde geeft.

FRANS PLUIJMAEKERS, VICTOR SPAUWEN.
Gedachtenisprentjes: geschiedenis, vormgeving, functies. Valkenburg aan de Geul, Stichting 'In onsen Lande van Valckenborgh', 2004. 182 blz.

Gewikt en Gewogen: Bouwstenen voor een regionale erfgoedwerking

Op woensdagavond 2 mei 2012 blaast de erfgoedsector uit de regio verzamelen in Avelgem. Met dit ontmoetingsmoment voor groot en klein, vrijwillig en professioneel, geeft Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk het startschot van een ambitieus plan. Samen met alle geïnteresseerde erfgoedorganisaties en enthousiastelingen denken we na hoe een regionale erfgoedcel onze lokale erfgoedwerking beter kan uitbouwen en ondersteunen.
Als opwarmer is een bezoek aan de kerk van Bossuit mogelijk, met uitleg bij de gedurfde herbestemming tot grootschalig kunstwerk (17.30 uur)
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in GC Spikkerelle. Na een hapje en een drankje is er de voorstelling van de resultaten van de regionale erfgoedenquête. In vier keuzesessies wordt vervolgens ingegaan op vier thema’s uit de bevraging, die met  inspirerende voorbeeldprojecten worden geïllustreerd. Er is tevens ruimte voor jouw vragen en ideeën.Tot en met 25 april kan je online inschrijven, via uit in regio Kortrijk.