maandag 30 september 2013

Oproep Luchtaanvallen 1943-1944


Op 25 maart 2014, tijdens de Nacht van de Geschiedenis, zal aandacht besteed worden aan de luchtaanvallen op Kortrijk van 1943 en 1944. Hiervoor worden getuigen gezocht.
Er worden ook vrijwilligers gezocht die de getuigenissen willen opnemen. Neem daarvoor contact op met  erfgoedcel@kortrijk.be .

woensdag 25 september 2013

Wie kent deze groep?

Deze foto komt uit de collectie van Marie-Claire Devos. Links zie Roger 'Boemba', in de midden Etienne Devos en rechts George Maes. Wie kent de naam van deze groep?

dinsdag 17 september 2013

Vroeger: Het Lagaeplein in Heule


Het Lagaeplein werd in 1965 aangelegd. De naam Lagae verwijst naar een vooraanstaande familie die vanaf de 16e eeuw in Heule verbleef. Eigenlijk was de naam Lagaeplein een zekere compensatie van het gemeentebestuur voor het verdwijnen van de grafkelder van de familie Lagae die plaats moest maken voor de uitbreiding van de kerk. Tussen 1830 en 1882 telde Heule drie burgemeesters met de naam Lagae. François Constantin (1772-1848) was burgemeester en notaris. François Josse (1802-1853) was brouwer en burgemeester. Ook Joseph (1808-1853) combineerde het burgemeesterschap met het notariaat. Agatha (1799-1864) stichtte het klooster van Heule en Monseigneur Robert Lagae (1882-1966) was bisschop van Tricalo. In de omgeving stond ooit de blekerij van Ivo De Myttenaere (1790-1868). Deze blekerij zie je op de foto. In 1905 kwam het bedrijf in handen van zijn zoon Henri. De onderneming lag achter het Huis De Myttenaere in de Harelbekestraat (de huidige Zeger Van Heulestraat), een groot gebouw dat ook diende als magazijn en kantoor van een kaarsenfabriek. Aan de oostkant van het plein bouwde men in 1975 een sporthal met zwembad. De patronaatszaal met bioscoop Pax, die vroeger ter hoogte van het zwembad stond, moest plaats ruimen voor de aanleg van het plein.

Bron: Stadskrant, september 2013

woensdag 11 september 2013

De Dood in Kinderschoenen

Vanaf 3 oktober tot en met 13 oktober 2013 kun je het project 'De Dood in Kinderschoenen' bezoeken in 'het huis van de mens' in Brugge. Een artistiek en educatief project rond kindergraven, bekroond met de Prijs voor Cultureel Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen.

Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. Ze vormen versteende brailletekens waaruit een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid en rouw kan afgelezen worden. Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning.

'De Dood in Kinderschoenen' is een veronachtzaamd stukje West-Vlaams erfgoed in de kijker en maakt ook het verlies van een kind beter bespreekbaar.

Klik hier voor meer info.

Bron: huis van de mens

maandag 9 september 2013

Colloquium Tony Herbert

Op 22 november 2013 kun je in de KULAK een colloquium bijwonen over Tony Herbert (Lokeren, 1902 – Kortrijk, 1959). De man was van alle markten thuis. Gedurende zijn relatief korte leven was Tony Herbert bijzonder actief in zowel het bedrijfsleven, de politiek, de krantenwereld als de beeldende kunst. Een voldoende motivatie om deze opmerkelijke en intrigerende persoonlijkheid onder de aandacht te brengen.

Herbert, burgerlijk ingenieur, stond aan het hoofd van de Nv Kortrijkse Katoenspinnerij. Hij zou deze succesvol leiden tot aan zijn dood. Tony Herbert was ook nauw betrokken bij het in 1926 opgerichte Vlaams Economisch Verbond (VEV). In 1933 stond hij mee aan de wieg van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en tijdens Wereldoorlog II ontpopte Herbert zich tot de spil- en sleutelfiguur van een netwerk van discussie- en studiegroepen van jongeren – zowel uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië-, die de vernieuwing van de katholieke partij voorbereidden. Deze groep stond in 1945 mee in voor de transformatie tot de Christelijke Volkspartij (CVP).

In 1944 trad Herbert op als medeoprichter en financier van De Nieuwe standaard. Gedurende het laatste decennium van zijn leven concentreerde Herbert zich op zijn bedrijf, zijn gezin van elf kinderen en uitgebreide kunstverzameling van vooral Vlaamse expressionisten.

 
Praktische info:

Vrij 22/11/13 van 10:00 tot 16:15 | KULAK, Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk | € 10 (betalen via overschrijving op rekening van Ann Augustyn. Rekeningnummer te bekomen via ann.augustyn@kortrijk.be | Studenten gratis toegang, mits voorleggen van een studentenkaart  

 
Programma:
10u: Verwelkoming met koffie

10u30: Inleiding door prof. dr. Tom Verschaffel (KULAK)

10u40: Tony Herbert: verzamelaar en promotor van de Vlaamse beeldende kunst door drs. Tanguy Eeckhout (Museum Dhondt-Dhaenens/Deurle)

11u10: Tony Herbert: exponent van de nieuwe Vlaamse economische elite in het interbellum door prof. dr. Dirk Luyten (CEGESOMA/Brussel en UGent)

11u40: Tony Herbert en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: 'actie bij volmacht' door dr. Fabrice Maerten (CEGESOMA/Brussel)

12u10: vragenronde en discussie

12u30: middagpauze met vrij middagmaal
14: koffie

14u15: Tony Herbert en het Vlaams-nationalisme door prof. dr. Bruno De Wever (UGent)

14u45: Tony Herbert: van Vlaams-nationalist naar belgicistisch flamingant door prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse (KULeuven)

15u15: Koffiepauze
15u30: Vragenronde en discussie

16u: Conclusies door dr. Frank Seberechts (ADVN/Antwerpen)

16u15: Receptie

donderdag 5 september 2013

Nieuw in de beeldbank van Kortrijk


Oorlogsaffiche Wereldoorolog I (collectie Bibliotheek)
Sinds kort kun je een aantal foto’s bekijken rond het thema ‘Kortrijk en de Eerste Wereldoorlog’. Naast beelden van de Duitse bezetting zie je ook documenten, affiches, luchtfoto’s … Je ontdekt dat de stad  tijdens deze oorlog al door bombardementen werd geteisterd en dat er heel wat strenge verordeningen van kracht waren. En wat heeft de Rode Baron met onze stad te maken?

maandag 2 september 2013

Kortrijk 14|18 bezet: educatief dossier

Evarist De Geyter
Ben je actief als leerkracht, als gids of heemkundige? Dan is de kans groot dat je iets wil doen rond de oorlog ‘14-’18. Misschien wil je extra aandacht besteden aan lokale geschiedenis, aan het aanscherpen van de onderzoekscompetenties, je leerlingen of publiek in contact brengen met primaire en secundaire bronnen? Met dit doel voor ogen stelde de Erfgoedcel Kortrijk een digitaal dossier samen onder de naam “Kortrijk Bezet 14-18”.

Bij de uitwerking is de Erfgoedcel vertrokken vanuit het verhaal van zes historische Kortrijkse personages. Vanuit hun getuigenissen – die je rechtstreeks kan beluisteren - belichten ze verschillende facetten van het leven in de bezette stad. Rond elk personage zijn onderzoeksopdrachten opgesteld met telkens drie thema’s, in verschillende moeilijkheidsgraad. De opdrachten kunnen als groepswerk aangepakt worden binnen de les of daarbuiten .

Het didactisch dossier is te raadplegen op www.kortrijkbezet14-18.be. Je vindt er ook een digitaal archief met primaire en secundaire bronnen, een overzichtelijke tijdslijn (België / Kortrijk tijdens WO I), een synthese van wat er gebeurde in Kortrijk tijdens WO I, beeldmateriaal enz.