maandag 31 maart 2014

Dag van de vrijwilligers 2014: een impressie

Een impressie van ons bezoek met de vrijwilligers van het Stadsarchief, de Erfgoedcel en het Rijksarchief Kortrijk aan Stichting de Bethune op vrijdag 28 maart 2014. Het was een fijne en interessante dag.Boeken zijn gevaarlijk

Boeken zijn gevaarlijk

vrijdag 28 maart 2014

'De Eerste Wereldoorlog in Kortrijks straatnamen'


Op 31 maart 2014 kun je in het Trefcentrum West-Flandria (Graaf Gwijde van Namenstraat 7) om 20u naar een lezing over 'De Eerste Wereldoorlog in Kortrijks straatnamen', gebracht door Walter Deconinck. Op deze foto zie je de verwoestingen tijdens Wereldoorlog I op de hoek van de Leiestraat en de Dolfijnkaai in het jaar 1917.

woensdag 26 maart 2014

Beschadigd België: De regio Kortrijk in puin (1940-1945)


Het Algemeen Rijksarchief beheert meer dan 10 strekkende km archief over oorlogsschade aan privégoederen, samen 900.000 individuele dossiers. Die bevatten een indrukwekkende hoeveelheid foto’s, kaarten, plattegronden en andere stukken die deel uitmaken van het individueel en collectief geheugen.

Op de tentoonstelling wordt een staalkaart hiervan uit de regio Kortrijk voor het eerst aan het publiek getoond : 1 april -27 mei | open di, woe, do, vrij van 9u tot 16.30u, za van 9u tot 12.30u en 13u tot 16u | Rijksarchief Kortrijk | 056 21 32 68 | rijksarchief.kortrijk@arch.be

woensdag 19 maart 2014

Wie weet meer?

In de uitgebreide collectie bidprentjes van het stadsarchief troffen we het bidprentje aan van François Joseph Severin. Op de voorkant kleeft rechtsboven een portret in de vorm van een postzegel. Vermoedelijk is dit het portret van de overledene. Wie kan meer vertellen over dit gebruik?

donderdag 13 maart 2014

Vroeger: het stadhuis


Collectie Stadsarchief Kortrijk
De diensten bevolking en burgerlijke stand waren in de jaren zeventig ondergebracht in het historisch stadhuis. Volgens plannen uit 1950 huisvestte het oud stadhuis verschillende diensten. De eerste inrichting van de kantoren dateert van begin jaren 1950 waarop in de beginjaren 1980 een renovatie gebeurde tot de toestand die nu min of meer te herkennen is op deze foto.
Bron: Stadskrant Maart 2014

maandag 3 maart 2014

EXPO | Zenuwenoorlog ikv Kortrijk bezet 14-18


Honderd jaar na het begin van WOI vraagt Hogeschool Vives ism. Museum Dr. Guislain aandacht voor de enorme impact die oorlog heeft op de mensen die erbij betrokken zijn. In 1915 werd voor het eerst de term shell shock gebruikt voor het psychisch lijden. De tentoonstelling Zenuwenoorlog gaat in op de geschiedenis van conflict en verdriet aan de hand van kunstwerken en documentair materiaal.

14 maart tot en met 9 mei 2014 open woe, vrij van 14u tot 18u, do van 17u tot 20u | 056 26 41 50 | linda.lacombe@vives.be
Vives in de Doorniksesteenweg 145
ikv Kortrijk bezet 14-18