maandag 5 november 2012

Ondertussen in het stadsarchief: plaatsen van een rekkensysteem

Het deel van het depot dat ingericht wordt voor de collectie van het Vlasmuseum krijgt stilaan vorm. De oude toneeldecors uit vroegere jaren staan op hun vaste plaats, de nieuwe vloer ligt er, en de rails voor een ingenieus rekkensysteem zijn geplaatst. Momenteel is men bezig met het monteren van het rekkensysteem. Een knap staaltje techniek waarbij de nodige aandacht vereist is. Hieronder zie je enkele foto's.

Rijksarchief Kortrijk krijgt talrijke parochiearchieven in bewaring

In de zomer van 2012 werden de parochiearchieven van Avelgem, Bossuit, Kachtem, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde in bewaring gegeven aan het Rijksarchief Kortrijk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de Scheldestreek zwaar te lijden onder het oorlogsgeweld. Heel wat kerken en pastorieën moesten heropgebouwd worden en veel archief ging verloren. Toch zijn de archieven voor de lokale geschiedenis bijzonder interessant. Zo bleef voor Avelgem, Bossuit en Kerkhove het 'liber memorialis' bewaard. Daarnaast bestaan de archieven vooral uit stukken over het goederenbeheer en over de pastorale activiteiten. Het parochiearchief van Outrijve omvat een omvangrijke collectie bidprentjes (1900-1987).


Bron: 'Nieuwsbrief Rijksarchief in België', (september 2012) nr. 22)