vrijdag 21 oktober 2011

Publieksonderzoek archieven 2011

In 2011 coƶrdineerde FARO een online bevraging van archiefbezoekers. De bevraging kwam tot stand in samenwerking met de sector en peilde naar het profiel van het archiefpubliek, hun mening over de dienstverlening en hun verwachtingen.
In totaal namen dertien archieven deel aan dit publieksonderzoek. De respons was overweldigend: 1.700 personen vulden de bevraging in. De deelnemende archieven kregen een  gepersonaliseerd onderzoeksrapport wat hen in staat stelt om hun publiekswerking kritisch te evalueren en te verbeteren. Een globale analyse van het publiek van Vlaamse archieven moet hen bovendien toelaten hun scores met die van hun collega’s te vergelijken.


Op 1 december 2011 stelt FARO de resultaten van het publieksonderzoek voor in het OCMW-archief van Gent. Men zal ingaan op de methodologie van het onderzoek en er wordt een globaal overzicht gegeven van de resultaten. Daarna getuigen Amsab-ISG en het Stadsarchief Mechelen over de manier waarop zij omgaan met de resultaten van een publieksbevraging en geven ze hun bemerkingen over het publieksonderzoek.


Klik hier voor het volledige programma.


Bron: www.faronet.be

Gezocht: Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I

Professor Paul De Paepe, frequent bezoeker van het stadsarchief en lid van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk maakt een studie over Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I. Om zijn onderzoek zo compleet mogelijk te maken, is Paul De Paepe op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van Kortijkse beroepsfotografen.

Vaak zijn die foto’s op karton gekleefd. Daarop is meestal de naam, het adres en andere gegevens van de fotograaf of drukker te lezen. Waardevolle informatie, die professor De Paepe kan gebruiken voor zijn studie.


Wie in het bezit is van zulke foto’s en deze informatie graag wil delen kan contact opnemen met Paul De Paepe via 056 35 35 25 of paul.depaepe@ugent.be