vrijdag 23 december 2011

Vrolijk Kerstfeest en zalig Nieuwjaar

Het team van het Stadsarchief Kortrijk wenst iedereen een vrolijk Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar. Hou er rekening mee dat het Stadsarchief tijdens de feestdagen gesloten is van vrijdagmiddag 23 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012. Vanaf dinsdag 3 januari 2012 gelden opnieuw de normale openingsuren.

Prettige feesten!

donderdag 22 december 2011

Forten en versterkingen tussen Leie en Schelde

Het nieuwste jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, behandelt integraal de versterkingen tussen Leie en Schelde. Het werd samengesteld door Ph. Despriet die als auteur ook de meeste hoofdstukken voor zijn rekening nam. Het nummer is het geslaagd resultaat van een samenwerking tussen de Geschied- en Oudheidkundige Kring en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.
De militaire geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen kwam al herhaaldelijk aan bod maar de vaak tijdelijke kleine forten en veldversterkingen, soms over langere afstand, zijn vaak een onbekend militaire factor. Het is de verdienste van de heemkring en de auteurs dat ze nu ook deze aspecten eens belichten. Ook de talrijke illustraties (meerdere in kleur) verhogen de waarde van deze studie.

dinsdag 20 december 2011

Spioneren in Kortrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog

P.-J. Lachaert, R. Mayeur en J. van der Fraenen, “Spioneren voor het vaderland: de memoires van Evarist de Geyter, 1914-1918”. Ill., 247 blz. Gen., 20 euro   ISBN  978 94 6136 012 0

Evarist de Geyter (1865-1939), geboren in het Oost-Vlaamse Eke, kwam uit een arm gezin. Op jonge leeftijd diende hij al de kost te verdienen als dagloner. Tussen 1886 en 1889 trok hij vier jaar lang als seizoenarbeider of ‘Fransman’ naar het noorden van Frankrijk. In 1890 kon een gelukkige Evarist als spoorwegarbeider aan de slag. In 1909 verhuisde De Geyter met zijn gezin naar Kortrijk.

Na de Duitse inval van augustus 1914 vertrokken zijn twee zonen naar het front. Via een contactpersoon werd vader De Geyter door de Britten als spion gerekruteerd. Dankzij zijn functie bij de spoorwegen kon hij hen waardevolle inlichtingen verschaffen. In de herfst van 1917 vloog hij echter tegen de lamp. Het Duitse krijgsgerecht veroordeelde hem tot de dood met de kogel. Dat hij niet gefusilleerd werd, had De Geyter wellicht te ‘danken’ aan de dood van zijn enige dochter. Zij kwam om tijdens een Brits bombardement op Kortrijk. Hij werd begenadigd en naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog werd Evarist de Geyter herhaaldelijk als Belgisch patriot en weerstander gehuldigd.

Deze verzorgd uitgegeven memoires zijn omwille van twee redenen waardevol: levensherinneringen van iemand, die tijdens de vooroorlogse periode “Arm Vlaanderen” aan den lijve ondervond, zijn zeldzaam te noemen. Daarnaast gebeurt het niet vaak in onze contreien dat iemand in geuren en kleuren beschrijft wat hij allemaal beleefde onder de eerste Duitse bezetting. Daarenboven ontpopt de auteur zich tot een boeiend verteller. Het nadeel van memoires is wel dat ze pas jaren na datum tot stand kwamen. Maar De Geyter schreef zijn herinneringen neer aan de hand van zijn bewaard gebleven gevangenisbriefwisseling.

Voorzien van illustraties en verhelderende voetnoten; een register ontbreekt echter. Alvast een interessante tijdsdocument dat past in het kader van 1914-2014.


Niet allemaal bidprentjes

Af en toe duikt er tussen de bidprentjes een 'speciaal geval' op. Hier zie je een prentje om een novene te bidden ter ere van Maria, hulp der christenen.
Door het bidden van deze novene kon men 'gunsten en genaden' bekomen. Geen lachertje, want deze novene schrijft voor dat je dagelijks, gedurende negen achtereenvolgende dagen moet bidden. Verder moet je ook naderen tot de heilige Sacramenten van Biecht en Communie en een aalmoes geven volgens vermogen ten bate der Werken van Don Bosco.

Voor Novenen, medailles, prentjes, missen of giften ter ere van O.L.Vr. Hulp der Christenen, en den H. Don Bosco kon men zich met kerkelijke goedkeuring wenden tot Don Bosco Kortrijk.

dinsdag 13 december 2011

8 km archief

Het stadsarchief van Kortrijk kan momenteel 8000m of 8km archief herbergen. Dankzij een vrij ingenieus rekkensysteem heeft het stadsarchief de mogelijkheid om zoveel archief te bewaren.

Elk rek is voorzien op 200m archief. Momenteel beschikt het stadsarchief over 40 rekken, maar er is nog plaats om rekken tussen te voegen. In het rekkensysteem vind je onder meer de registers uit de burgerlijke stand vanaf 1796, bouwvergunningsdossiers vanaf 1870, diverse documenten van de stedelijke administratie en genealogische collecties.

De rekken zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van het stadsarchief. Wie op zoek is naar zijn familiegeschiedenis, wetenschappelijk onderzoek verricht of een kopie van het bouwplan van zijn huis wenst, kan terecht in de leeszaal van het stadsarchief. De medewerkers van het stadsarchief helpen je graag bij je ongetwijfeld boeiende zoektocht.

zie ook www.kortrijk.be/stadsarchief

donderdag 8 december 2011

Voor wie dacht dat er vroeger geen bejaarden waren!

Tussen onze bidprentjes zitten er soms pareltjes. We noemen ze onze 'speciallekes'. Ooit willen we eens een tentoonstelling uitwerken met o.a. deze speciallekes maar ondertussen willen we ze u zeker niet onthouden. Regelmatig zullen we er eentje online plaatsen.

Ziet Sidonie er niet prachtig uit in haar zondagse tenue? En zie haar oogjes glinsteren ondanks haar hoge leeftijd.

Reeds 185.000 bidprentjes digitaal

Recente telling van het aantal reeds gescande bidprentjes leerde ons dat er in het totaal reeds zo'n 110.000 uit de Leopold Slosse collectie zijn en ongeveer 75.000 uit de Stadscollectie. Prachtig. Bij deze wens ik onze vrijwilligers en anderen die daar aan meegewerkt hebben te danken voor het mooie werk. Op naar de 200.000!!!

woensdag 7 december 2011

Vrijwilligersfeest 2011

Ook in 2012 blijft de stad Kortrijk inzetten op vrijwilligerswerk. In het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk organiseert de stad Kortrijk een vrijwilligersfeest. Op die manier wil Kortrijk haar waardering tonen voor de Kortrijkse vrijwilligers.

In het Stadsarchief van Kortrijk zijn ook heel wat vrijwilligers actief. Zij vormen een belangrijke schakel in het ontsluiten van een groot deel van de archiefstukken. De vrijwilligers bieden voornamelijk een helpende hand bij het ontsluiten van de registers van de burgerlijke stand en de collectie bidprentjes. Een andere belangrijke taak bestaat uit het aanvullen van de beeldenbank.

Wil je ook deel uitmaken van het vrijwilligersteam? Wil je graag meehelpen met het ontsluiten van onze rijke Kortrijkse geschiedenis? Laat het ons weten via stadsarchief@kortrijk.be

Het vrijwilligersfeest gaat door op zondag 18 december 2011 van 15u tot 20u in de tent op het Sint-Amandsplein, Kortrijk. Meer info en inschrijven doe je via www.kortrijk.be/vrijwilligers of 056 27 72 92 of via mail naar vrijwillgers@kortrijk.be

dinsdag 6 december 2011

Stadsarchief gesloten tussen Kerst en Nieuw

Tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode is het Stadsarchief gesloten van vrijdagmiddag 23 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012.
Vanaf dinsdag 3 januari 2012 gelden opnieuw de normale openingsuren.

De medewerkers van het Stadsarchief Kortrijk wensen je een prettige eindejaarsperiode toe.
vrijdag 2 december 2011

Verhalen uit het achterland

Ik ben geboren in een vlasveld. Letterlijk.
Mijn moeder bracht vader bier op het veld.
En daar... midden in het veld... de weeën.
Ik heb dat vlasveld nooit willen verkopen.
Tot ik onteigend werd.
God was afwezig die dag, denk ik.


De voorbije jaren zijn heel wat getuigenissen verzameld over ons vlasverleden. Een rondreizende tentoonstelling en een DVD brachten een aantal van deze verhalen naar buiten onder de titel ‘Vlasparlee'. Vanuit verschillende hoeken groeide het idee om het verzamelde materiaal te bewerken tot een
theatervoorstelling. Toneelauteur Paul Pourveur schreef een tekst ‘uit het leven gegrepen'. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers, oud-vlassers en amateurtoneelspelers gaat hiermee aan de slag met de bedoeling een authentiek en doorleefd stuk op de planken te brengen. Het resultaat wordt ongetwijfeld een creatie recht uit het hart van onze vlasregio.

'Verhalen uit het achterland' is een project van de Figuranten in Menen, de provincie West-Vlaanderen, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel TERF en het Vlasmuseum.

Reservatie vanaf 14 november 2011: Uitwinkel - 056 23 98 55
vrijdag 16 december 2011 om 20.15 uur - zaterdag 17 december 2011 om 20.15 uur - zondag 18 december om 14 uur | Nieuw Vlasmuseum | € 5,00

woensdag 30 november 2011

Archief Groeningeabdij Kortrijk ontsloten

In het Rijksarchief Kortrijk werd de inventarisatie van het archief van de Kortrijkse Groeningeabdij voltooid. De Groeningeabdij, ook wel de abdij van Onze-Lieve-Vrouw ten Spiegele genoemd, werd vermoedelijk kort vóór 1236 in Marke gevestigd. Omstreeks 1260-1267 werd de abdij verplaatst naar het domein van Groeninge, net buiten de Kortrijkse stadsmuren. In 1578 werd onder het calvinistisch bestuur de Groeningeabdij afgebroken. Na de herovering van de stad door Farnese vond de abdij tot aan de afschaffing in 1797 onderdak binnen de stadsmuren, in de wijk Overbeke. De meeste abdijgoederen waren in de streek van Kortrijk gesitueerd. Ook op diverse plaatsen in Henegouwen bezat de abdij gronden en renten. Aanvankelijk waren ook de poldergronden in de streek van de Vier Ambachten belangrijk.

Het archief telt 432 nrs. en heeft een omvang van 5,95 strekkende meter. Het oudste stuk dateert van 1199, het jongste van 1797. De archivalia hebben voornamelijk betrekking op het financieel beheer en het beheer van de goederen van de kloostergemeenschap. Over het religieuze leven en de kloostergemeenschap bleef relatief weinig materiaal bewaard. Het absolute topstuk uit het bestand is ongetwijfeld het cartularium. Het bevat niet alleen afschriften van talrijke stukken, maar ook een kroniek, portretten van graven en gravinnen, wapenschilden van abdissen, afbeeldingen van zegels en kaarten van landmeter Louis de Bersacques. Dit cartularium werd volledig gedigitaliseerd en zal samen met een nadere toegang op termijn online geconsulteerd kunnen worden.

Bron: Rijksarchief Kortrijk, Hendrik Callewier

dinsdag 29 november 2011

Dreve van het Kasteel naar de Kercke

De neogotische Sint-Laureinskerk staat pal op Kooigemplaats. De kerk is gewijd aan de Heilige Laurentius die vooral soelaas biedt tegen allerlei huidziekten. Naast de ingang van de kerk prijkt het monument van de Kooigemse oorlogsslachtoffers. De Koninklijkestraat had in het verleden veel namen: in 1771 de Dreve van het Kasteel naar de Kercke, de rechtstreekse verbindingsweg tussen het kasteel en de kerk, de Atlas van de Buurtwegen van 1846 heeft het over de Drève du Chateau of Buurtweg 7.

In de tweede helft van de 19e eeuw was het Rue Chasse, genoemd naar de herberg Chasse Royale op de hoek van de Doornikserijksweg. In 1910 sprak men over de Koningstraat. Uiteindelijk kreeg de straat na de Tweede Wereldoorlog haar huidig naam. Aan de noordkant lag in de 18e eeuw over de hele lengte een boomkwekerij.

Bron: Stadskrant Kortrijk

maandag 28 november 2011

Publieksonderzoek archieven 2011 in Gent

Donderdag 1 december 2011 stelt Faro in het OCMW-archief van Gent de resultaten van het Pulieksonderzoek Archieven voor. Men zal ingaan op de methodologie en er wordt een globaal overzicht van de resultaten gegeven. Daarna getuigen Amsab-ISG en het Stadsarchief Mechelen over de manier waarop zij omgaan met de resultaten van een publieksbevraging en geven zij hun bemerkingen over het onderzoek.

Klik hier om in te schrijven

zondag 27 november 2011

1940


Siegfried Debaeke van uitgeverij De Klaproos wendde zich tot het Stadsarchief omdat hij graag bovenstaande foto zou kunnen thuiswijzen.
We zien auto's met Duitse officieren op een brede kasseiweg in 1940. Ze volgden de route Brussel-Gent-Kortrijk-vliegveld Wevelgem-Menen-Ieper-Langemark-Poperinge-Kemmel-Menen. Er wordt echter verondersteld dat de foto tussen Kortrijk - Bissegem - vliegveld Wevelgem - Menen  werd genomen.
Wie kan helpen?

vrijdag 25 november 2011

Nieuw: Tijd-Schrift

Tijdens de studiedag 'Heemkunde Actueel' in Gent, werd het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen voorgesteld. 'Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen' is meer dan enkel de opvolger van 'Ons Heem'. Het nieuwe tijdschrift heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken.

Klik hier en ontdek alles over 'Tijd-Schrift'.

dinsdag 22 november 2011

Tentoonstelling 'Kortrijk, woelige stad' groot succes

Nog tot en met 3 juni 2012 kun je het historische Kortrijk tijdens de 17e eeuw ontdekken aan de hand van de tentoonstelling 'Kortrijk, woelige stad'. Brandstapels, heksenvervolging, bulderende kanonnen, pest en hongersnood. Betekent de 17e eeuw enkel kommer en kwel voor Kortrijk?
Neen, want een flink deel van het historisch stadscentrum krijgt in die periode vorm. Wevers realiseren dan de mooiste damasten. Ontdek het woelige verleden van Kortrijk in een levendige presentatie en trek de stad in aan de hand van een gedetailleerde kaart uit 1641!

'Kortrijk, woelige stad' heeft al heel wat bezoekers gehad en mag binnenkort de 5000ste bezoeker in de bloemetjes zetten. Ontdek zelf 'Kortrijk, woelige stad', en wie weet ben jij wel de 5000ste bezoeker.

Toegang gratis | Open 10u-17u/18u, gesloten op maandag en van 24 december 2011 tot en met 2 januari 2012 | Stadswandeling 'Sanderus achterna: 2 euro | educatief bezoek: 2,5 euro per leerling | gids op afspraak: 55 euro | kortrijk1302@kortrijk.be , 056 27 78 50

Bron: museum 1302

vrijdag 18 november 2011

Erfgoeddag 2012

Op zondag 22 april 2012 is er opnieuw Erfgoeddag. Ditmaal staat Erfgoeddag volledig in het teken van 'Helden'. Heel wat musea, archieven, kerkfabrieken, documentatiecentra, bewaarbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuurorganisaties, culturele verenigingen, bibliotheken, jeugdbewegingen, academies, en andere scholen  dragen opnieuw hun steentje bij met tal van activiteiten.
Heb je ook u zin om Erfgoeddag 2012 te kleuren met jouw activiteiten? Inschrijven kan nog tot en met 11 december 2011 via de inschrijvingswebsite.

Neem hier een kijkje op de website van Erfgoeddag.

woensdag 16 november 2011

Op de foto. Over portretfotografie en 10 jaar Beeldbank Brugge

Op 25 november 2011 organiseert het Stadsarchief van Brugge 'Op de foto. Over portretfotografie en 10 jaar Beeldbank Brugge'. Deze studiedag is het hoogtepunt van de talrijke activiteiten omtrent de 10e verjaardag van www.beeldbankbrugge.be. Met meer dan 40.000 foto's is deze website vandaag dé referentie voor elke Bruggeliefhebber. De fotocollecties van het Stadsarchief Brugge, DRO-Monumentenzorg en Erfgoedzorg of privéverzamelingen worden via deze website al 10 jaar lang toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

Klik hier voor het programma van 'Op de foto. Over portretfotografie en 10 jaar Beeldbank Brugge'.

maandag 14 november 2011

900 jaar Heule

De Tinekesgemeente stond vrijdag 11 november op haar kop. Het startschot voor de feesten werd gegeven om
11.11 uur met de voorstelling van het boek Heule 1111-2011. Nadien volgden diverse feesten voor jong en oud. Aan de Highlandgames namen maar liefst
19 verenigingen deel.
 's Avonds was vermoedelijk dan het tijdstip waarop men tijd vond om het boek aan te snijden. Een kanjer van meer dan
3 kg, 656 pagina's en 740 foto's. Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Heule is het een ware must. Voor genealogen en heraldici een rijke bron aan gegevens, vooral ook door het persoonsnamenregister dat bijna 8.000 namen bevat. De verkoop was reeds de eerste dag een waar succes. Reeds meer dan 700 ex. werden verkocht. Wie het boek nog wil aanschaffen weze gewaarschuwd. Wie te laat zou komen, kan het boek nog komen inkijken in de leeszaal van het stadsarchief.

Nieuw boek "Verkiezingen te Bellegem, 1921-1970"

Recent verscheen er een nieuw boek over de geschiedenis van Bellegem van de hand van ex-schepen René Lefebvre. Dit maal handelt het werk over de verkiezingen in Belegem in de periode 1921 tot en met 1970. Je vindt er een overzicht van de verkiezingsuitslagen en heel wat fotomateriaal. De uitgave gebeurde in eigen beheer door de auteur. Het boek is in te kijken in de leeszaal van het stadsarchief.

Gezocht: Kortrijkse olympiërs

In het kader van het olympisch jaar 2012 is de Erfgoedcel Kortrijk op zoek naar stadsgenoten die ooit deelnamen aan de Olympische Spelen. Heb je weet van stadsgenoten, misschien zelfs familieleden of kennissen, die ooit deelnamen aan de Olympische Spelen? Heb je daar nog getuigenissen, documenten of memorabilia van? Of ben je in het bezit van unieke informatie of beelden over de sportlui hieronder vermeld?

 • Georges Serlez, 1924, Parijs, paardendressuur
 • Gerard Bertheloot, 1928, Amsterdam, atletiek
 • Georges Baltus, 1932, Los Angeles, kunstschilderen
 • Godfried Devreese, 1936, Berlijn, beeldhouwen
 • Georges Vandevoorde, 1936, Berlijn, beeldhouwen
 • Julien Bogaert, 1948, Londen, kanovaren
 • Hilaire Deprez, 1948, Londen, kanovaren
 • Anna Van Marcke, 1948, Londen, kanovaren
 • Joseph Massy, 1948, Londen, kanovaren
 • Lucien Demuynck, 1952, Helsinki, atletiek
 • Norbert Verhougstraete, 1956, Melbourne, wielrennen
 • Yvan De Cock, 1960, Rome, kanovaren
 • Dirk Baert, 1968, Mexico, wierennen baan
 • Christel Fechner, 1980, Moskou, zwemmen
 • Franky Degroote, 1980 Moskou, zwemmen
 • Katia Overfeldt, 1984, Los Angeles, zwemmen
 • Inge Coeck, 1988, Seoul, kanovaren
 • Brigitte Becue, 1988, Seoul, zwemmen
 • Jean-Claude Vangeenberghen, 1988, Seoul, paardendressuur
 • Pedro Vanneste, 1992, Barcelona, badminton
 • Gella Vandecaveye, 1992, Barcelona, judo
 • Delphine Vandevenne, 1996, Atlanta, kanovaren
 • Laurence Courtois, 1996, Atlanta, tennis
 • Wouter Dhaene, 2004, Athene, kanovaren
 • Petra Santy, 2004, Athene, kanovaren
 • Xavier Malisse, 2004, Athene, tennis
 • Pieter Desmet, 2008, Peking, atletiek
Ben je in het bezit van zulk beeldmateriaal en wil je deze informatie graag delen? Neem dan contact op met Bernard Pauwels, 056 27 74 46, bernard.pauwels@kortrijk.be
De Erfgoedcel maakt met jouw materiaal een gepast en boeiend eerbetoon.

donderdag 10 november 2011

Nieuwe website voor VVBAD

De VVBAD stelt met trots een nieuwe website voor. De vertrouwde pagina's met activiteiten en vacatures zijn er terug bij. De rubrieken Thema's en Sectoren bieden mogelijkheden om op één plek alle relevante informatie te verzamelen. Bij META kunt u grasduinen in 10 jaargangen van  tijdschriften. Er wordt dagelijks nieuwe inhoud toegevoegd en er is mogelijkheid tot commentaar en suggesties . Laat VVBAD weten wat u vindt van de nieuwe website via Twitter met #VVBAD.

Bron: VVBAD

woensdag 9 november 2011

'Heule Plaetse'

In 1460 is er voor het eerst sprake van 'Heule Plaetse' of 'Plaetse van Heule'. De gemeenteraad keurde op 13 maart 1981 de naam 'Heuleplaats' goed.
Rechts zie je de toren van de Sint-Eutropiuskerk die uit het begin van de 16e eeuw dateert. Door het Koninklijk Besluit van 19 april 1937 is de kerktoren beschermd. De bombardementen van 21 juli 1944 brachten veel schade toe aan het schip van de kerk. De herstellingen vonden in 1955-1956 plaats. Ter hoogte van het nummer 7 bevond zich het café Oud Gemeentehuis. De gemeentelijke diensten waren tot 1948 op de eerste verdieping gevestigd.
Niemand minder dan Stijn Streuvels woonde van 1879 tot 1887 in het hoekhuis ter hoogte van het nummer 9. Deze woning kreeg de naam Streuvelshuis. Op de achtergrond zie je de herbergen Stalling in den Hert en 't Sweert.

Bron: stadskrant Kortrijk

dinsdag 8 november 2011

'Potsjemiezens'

De prentkaart toont de Meensestraat in het begin van de 20ste eeuw, die toen Bissegemstraat heette. In 1968 keurde de gemeenteraad de huidige benaming goed: de Meensestraat.
Links zie je café Menenpoort. De naam verwijst naar een van de drukste kruispunten van Kortrijk. Het verkeersplein was ooit de noordwestelijke toegangspoort van de stad. Van 1903 tot begin de jaren dertig was het café de Menenpoort bekend als 'Potsjemiezens', genoemd naar de legendarische waard Leopold Semeesel. Hij schonk het bier in stenen potten en vulde ze voor de helft met bruin bier, voor de andere helft met blond bier.
Rechts zie je de toren van de gasfabriek die gas en elektriciteit produceerde. Later stond daar de gasbol. In de verte zie je de toren van de Sint-Elooiskerk.


Bron: stadskrant Kortrijk

maandag 7 november 2011

Het Geheugen van Kortrijk

Vanaf volgend jaar kun je de website 'Het Geheugen van Kortrijk' consulteren. Het Geheugen van Kortrijk biedt een instrument aan dat de ontsluiting van historische bronnen, beeldmateriaal en de bijhorende informatie mogelijk maakt, en dit zowel voor de erfgoedsector als voor het brede publiek.

Concreet werkt het Geheugen vanuit een multimedia-databank waarin diverse soorten erfgoed terug te vinden zullen zijn: in eerste instantie foto’s, vervolgens ook filmfragmenten, audiofragmenten en later ook museumcollecties, kranten, verhalen enz.

Het Geheugen van Kortrijk zal op die manier uitnodigen tot verkenning van ons erfgoed in al zijn aspecten, en via diverse dwarsverbanden een ontdekking mogelijk maken van onvermoede bronnen en verwante items.

Meer info ivm 'het geheugen van Kortrijk'

maandag 31 oktober 2011

Heule bestaat 900 jaar, Heule viert feest!

Het oudste document waarin de dorpsnaam Heule, toen nog ‘Hula’, voorkomt, dateert van 1111. Vandaag zijn we 900 jaar later, een reden voor de trotse inwoners van Heule om te feesten. Op 11 november 2011 zijn er heel wat festiviteiten voorzien. Zo is er onder meer een muzikale tocht van het Streuvelshuis naar OC De Vonke, een dorpsmaaltijd en een streekproductenmarkt. Verder op het programma van ‘Heule 1111-2011’: Heulse Highlandgames, huifkartochten, een goochelshow, concerten, kinderanimatie en de voorstelling van het boek ‘Heule 1111-2011’.

'Heule 1111-2011' is een lijvig boek over de geschiedenis van Heule in al haar facetten. Onder leiding van Johan Roelstraete, voorzitter van de heemkundige kring ‘Langs d’heuleboorden’, hebben enkele auteurs zich aan het werk gezet. Het resultaat is om trots op te zijn.

Het boek omvat drie grote hoofdstukken. In het eerste deel komt de oudste geschiedenis aan bod met de Heren van Heule tot aan de Franse tijd.
Het tweede deel omvat de periode van ca. 1800 tot vandaag. Heule evolueerde van landbouw- en vlassersdorp tot industriële en residentiële gemeente.
Je leest over politiek, kerk, sport, onderwijs, handels- en bedrijfsleven, cultuur, feesten, cafés, enz.
Een derde deel bestaat uit een overzicht van alle mogelijke plaatsnamen in Heule.

'Heule 1111-2011' wordt voorgesteld op 11 november 2011 om 11u in
OC De Vonke,  Het boek kost 49,95 euro, telt ca. 600 bladzijden en is voorzien van een harde kaft met stofwikkel.

vrijdag 28 oktober 2011

De rijke collectie bidprentjes van het stadsarchief

Het Stadsarchief Kortrijk herbergt een rijke genealogische collectie. In 1920 kocht de stad Kortrijk de collectie van pastoor Leopold Slosse aan. Deze collectie bevatte o.a. meer dan een miljoen bidprentjes en honderdduizenden rouwbrieven.

Pastoor Slosse verzamelde decennia lang als een bezetene alle mogelijke gegevens in verband met West-Vlaanderen. Uit die verzamelwoede is zijn enorme collectie bidprentjes ontstaan. Een deel van die verzameling, de bidprentjes van West-Vlaamse priesters zit vandaag in het bisschoppelijk archief van Brugge. Daarnaast maakte pastoor Slosse bij testament een collectie bidprentjes van niet West-Vlaamse priesters over aan de universiteitsbibliotheek van Leuven. Door een verwoestende brand in mei 1940 ging deze verzameling verloren. Lange tijd bevond het grootste gedeelte van de collectie Slosse zich in de Openbare Bibliotheek van Kotrijk, maar sinds enkele jaren is de collectie bidprentjes en rouwbrieven van pastoor Slosse te vinden in het Stadsarchief van Kortrijk.

Met medewerking van een team vrijwilligers wordt de genealogische collectie stuk voor stuk ontsloten. De vrijwilligers klasseerden de afgelopen jaren ook de aanvullende stadscollectie die honderdduizenden bidprentjes telt.

Van de ontsloten bidprentjes kun je op aanvraag een digitale versie krijgen. Vul hier ons digitale formulier in om je aanvraag te doen.

donderdag 27 oktober 2011

Gezocht: Foto's van Sinterklaas

De erfgoedcel van Kortrijk is op zoek naar foto's van Sinterklaas uit de oude doos. Heb jij kiekjes van Sinterklaas in huis? Laat het weten aan de Erfgoedcel. Tijdens de tweede helft van november verblijft de goede man terug in het Erfgoedhuis. De Erfgoedcel zal de Sint verrassen met de foto's van zijn vroegere bezoeken aan de stad Kortrijk.

Bezorg je foto's via erfgoecel@kortrijk.be of breng ze binnen in het Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 8500 Kortrijk.

woensdag 26 oktober 2011

Gezocht: Beeldmateriaal van kermissen, spiegeltenten en dansorgels

Jochem Devens maakt een documentaire over de geschiedenis van de Belgische technomuziek. Alles heeft een oorsprong, en het onderzoek van Jochem toont aan dat de wortels van de Belgische technomuziek in de cultuur van de orgels liggen. De mechanische ritmes van de orgels zijn vandaag terug te vinden in het specifieke geluid van techno.
Voor zijn onderzoek doet Jochem een oproep naar archieven en erfgoedinstellingen. Hij is op zoek naar origineel beeldmateriaal van kermissen,
spiegeltenten en dansorgels. Dit kan gaan over de technische werking van een orgel, maar ook over de kermissen waar grote spiegeltenten met orgels stonden.


Wie in het bezit is van zulk beeldmateriaal en deze informatie graag wil delen kan contact opnemen met Jochem Devens via 0485 34 63 38 of jochemdevens@yahoo.com

dinsdag 25 oktober 2011

Publicatie: Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918

Op 15 november 2011 verschijnt het boek 'Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918'. De memoires van Evarist zijn een uniek document en bieden een uitzonderlijke blik op het leven van een gewone man in ongewone tijden.
Evarist De Geyter laat zich tijdens WO I inlijven als spion bij de Britse inlichtingendienst. Hij verzamelt informatie over de Duitse troepenbewegingen en richt in zijn woning langs de spoorweg een observatiepost in.  In 1917 wordt Evarist opgepakt. De Duitse repressie is bijzonder hard voor de leden van zijn netwerk. Ze worden ter dood veroordeeld en terechtgesteld. De Geyter krijgt in extremis genade en wordt naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog schrijft hij zijn herinneringen neer.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Groeninghe in samenwerking met de stad Kortrijk, de stad Oudenaarde en de familie Audoor. Op 15 november 2011 is er om 17u een boekvoorstelling in het stadhuis van Kortrijk.

'Spioneren voor het vaderland, de memoires van Evarist De Geyter 1914-1918' kost 22 euro en is te verkrijgen via www.groeninghedrukkerij.be

Bron: www.erfgoedcelkortrijk.be

maandag 24 oktober 2011

Beeldbank Brugge in het nieuw

www.beeldenbankbrugge.be viert zijn 10de verjaardag met een volledig vernieuwde website. Het zoeken naar een specifieke foto of op thema en het doorbladeren van een album wordt veel eenvoudiger. Op de startpagina maak je onmiddellijk kennis met de rijkdom aan beeldmateriaal van Brugge.

Beeldbank Brugge organiseert daarnaast nog een resem aan activiteiten. Zo zijn er grote foto's in het straatbeeld te zien en staan er consoles op publieke plaatsen. Er is een studiedag voorzien en een tentoonstelling in het stadsarchief van Brugge met focus op portretten.

Klik hier voor meer info ivm activiteiten omtrent Beeldbank Brugge.

Bron: www.erfgoedcelbrugge.be

Publicatie: ‘MONUMENTS, sculpturen in het stadsweefsel’

Sinds kort is het boek 'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' verschenen. Deze publicatie toont prachtige zwart-wit foto's van sculpturen in de stad Kortrijk. De foto's vertellen heel wat over de stad Kortrijk, haar roemrijk verleden, glorieuze momenten, bekommernissen en artistieke momenten.
Elke foto is voorzien van gedetailleerde informatie. Naar aanleiding van 'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' is er in het Broelmuseum van Kortrijk een tentoonstelling met een aantal foto's uit het gelijknamige boek.

'Monuments, sculpturen in het stadsweefsel' kost 20 euro en is uitgegeven door uitgeverij Groeninghe in samenwerking met de stad Kortrijk en de Erfgoedcel Kortrijk.

De fototentoonstelling is nog te zien tot en met 13 november 2011 in het Broelmuseum van Kortrijk.

vrijdag 21 oktober 2011

Publieksonderzoek archieven 2011

In 2011 coördineerde FARO een online bevraging van archiefbezoekers. De bevraging kwam tot stand in samenwerking met de sector en peilde naar het profiel van het archiefpubliek, hun mening over de dienstverlening en hun verwachtingen.
In totaal namen dertien archieven deel aan dit publieksonderzoek. De respons was overweldigend: 1.700 personen vulden de bevraging in. De deelnemende archieven kregen een  gepersonaliseerd onderzoeksrapport wat hen in staat stelt om hun publiekswerking kritisch te evalueren en te verbeteren. Een globale analyse van het publiek van Vlaamse archieven moet hen bovendien toelaten hun scores met die van hun collega’s te vergelijken.


Op 1 december 2011 stelt FARO de resultaten van het publieksonderzoek voor in het OCMW-archief van Gent. Men zal ingaan op de methodologie van het onderzoek en er wordt een globaal overzicht gegeven van de resultaten. Daarna getuigen Amsab-ISG en het Stadsarchief Mechelen over de manier waarop zij omgaan met de resultaten van een publieksbevraging en geven ze hun bemerkingen over het publieksonderzoek.


Klik hier voor het volledige programma.


Bron: www.faronet.be

Gezocht: Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I

Professor Paul De Paepe, frequent bezoeker van het stadsarchief en lid van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk maakt een studie over Kortrijkse beroepsfotografen van voor WO I. Om zijn onderzoek zo compleet mogelijk te maken, is Paul De Paepe op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van Kortijkse beroepsfotografen.

Vaak zijn die foto’s op karton gekleefd. Daarop is meestal de naam, het adres en andere gegevens van de fotograaf of drukker te lezen. Waardevolle informatie, die professor De Paepe kan gebruiken voor zijn studie.


Wie in het bezit is van zulke foto’s en deze informatie graag wil delen kan contact opnemen met Paul De Paepe via 056 35 35 25 of paul.depaepe@ugent.be