woensdag 20 juni 2012

Gezocht: Tijdschrift META zoekt vrijwilliger redactie

META, het tijdschrift voor bibliotheek en archief is het vakblad voor de informatieprofessional in Vlaanderen. META wil vooral de bibliotheek-, archief- en documentatiesector opnieuw ontdekken. Het tijdschrift is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw (VVBAD), de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten.
De redactieraad van META wordt gevormd door professionals uit de sector. Om het redactieteam te versterken is META op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. De periode kan in samenspraak met het redactieteam besproken worden.


Klik hier voor meer info.

Bron: VVBAD

dinsdag 19 juni 2012

Sociaal-economische streekstudie


De streek van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen maakte vanaf de tweede helft van de 19de eeuw een enorme metamorfose door van een uitgesproken agrarisch gebied tot een regio met een erg divers industrieel karakter. Deze economische mutatie bracht in tal van domeinen verschuivingen met zich mee: de infrastructurele ontwikkeling nam een hoge vlucht en het demografische profiel van de streek werd grondig hertekend. Naast de herinrichting van het landschap kende de opkomst van nijverheden ook heel wat sociale implicaties.

Het alomtegenwoordige industriële erfgoed maakt ontegensprekelijk deel uit van het toeristische profiel van de streek. Maar bij de uitbouw van projecten over de economische geschiedenis stoten de initiatiefnemers steevast op een gebrek aan cijfermateriaal voor een bepaalde periode, gemeente of nijverheid, noodzakelijk om de historische fundamenten van het cultuurtoeristisch verhaal te verstevigen.

Om hier een antwoord op te bieden heeft de Provincie West-Vlaanderen nu een uitgebreide studie uitgeschreven. Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft hard gewerkt aan een toegankelijke databank met een exhaustieve verzameling statistisch materiaal waarop erfgoedwerkers een beroep kunnen doen bij de ontwikkeling van hun plannen omtrent het industriële streekverleden. Naast een grondige interpretatie en analyse van de cijfers, is er ook plaats voor een beredeneerd overzicht van bedrijven. Tot slot kwam er ook een publicatie die deze inzichten in een ruimer kader voorstelt, met onder meer aandacht voor de opkomst en de neergang van de verschillende nijverheden, de infrastructurele ontwikkelingen en de sociale evoluties.


U kan de studie hier downloaden.

Presentatie op dinsdag 26 juni : klik hier voor meer info.
Download de uitnodiging via 'gerelateerde bestanden' (onderaan).Dit project loopt i.s.m. Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel TERF, Overleg CultuurRegio Kortrijk, Toerisme Leiestreek, RESOC Midden-West-Vlaanderen en RESOCZuid-West-Vlaanderen.

Mensen die weet hebben van het bestaan en de bewaring van relevante bedrijfsarchieven kunnen die informatie nog steeds kwijt op brecht.dewaele@cagnet.be of 016/ 32 35 41.
Bedrijfsarchieven kunnen gedeponeerd worden in het Rijksarchief van Kortrijk

Bron: Erfgoedcel Kortrijkwoensdag 13 juni 2012

Bidprentjes Desmet - Desmedt digitaal

Het stadsarchief bezit een collectie van ongeveer één miljoen bidprentjes. Deze collectie bestaat uit twee delen: het Leopold Slosse fonds en de stadscollectie. Tot nu toe zijn er om en bij de tweehonderdduizend bidprentjes gedigitaliseerd.
Met medewerking van een team vrijwilligers wordt deze rijke genealogische collectie stuk voor stuk ontsloten.

Van de ontsloten bidprentjes kun je op aanvraag een digitale versie krijgen. Indien we een aanvraag krijgen voor bidprentjes die nog niet gedigitaliseerd zijn, proberen wij daar zo vlug mogelijk werk van te maken. Zo is onlangs, op aanvraag, de familienaam Desmet, Desmedt, Desmeth digitaal ontsloten. In totaal zijn dit 3875 bidprentjes.

Geïnteresseerd in bidprentjes? Vul hier ons digitale formulier in om je aanvraag te doen.


maandag 11 juni 2012

Tentoonstelling: 'De Guldensporenslag in de strip'

In de Openbare Bibliotheek van Kortrijk kun je binnenkort naar aanleiding van de 710e verjaardag van de Guldensporenslag de tentoonstelling 'De Guldensporenslag in de strip' bezoeken. Welke plaats heeft de Guldensporenslag in de strip? Filip Duynslager ging in zijn uitgebreid archief op zoek naar binnen- en buitenlandse strips waarin aandacht wordt besteed aan dit stuk Kortrijkse geschiedenis. Hij stelt ze aan het grote publiek voor op de vooravond van de traditionele 11 julivieringen.
De tentoonstelling wordt op 30 juni 2012 om 11u officieel geopend door de schepen van cultuur Christine Depuydt. Cartoonist Ian (Knack, De Morgen,...) verzorgt de inleiding. De tentoonstelling is een initiatief van de werkgroep 'Vlaanderen Feest in Kortrijk' in samenwerking met de stad Kortrijk, de Openbare Bibliotheek Kortrijk, vzw Stedelijke Musea Kortrijk en de Erfgoedcel Kortrijk.

De Guldensporenslag in de strip is te bezichtigen van 30 juni tot en met 20 juli 2012.

Meer info via www.kortrijk.be/bibliotheek of bibliotheek@kortrijk.be

maandag 4 juni 2012

Oude tramlijn in Rollegem

De oude tramlijn in Rollegem werd heraangelegd tot trage weg. Het duurde even om ook het laatste stuk, aan de vroegere tramstatie in de Tombroekstraat (Beekweg) helemaal afgewerkt te krijgen. Van de 18e eeuw tot 25 mei 1963 was de tramstatie een halte op de lijn Kortrijk-Moeskroen. Die vervoerde niet alleen passagiers, vaak werd een wagon met goederen of steenkool aangekoppeld. Stopplaats en laadkoer lagen in de Tombroekstraat. Van 1902 tot 1938 werd de lijn geëlektrificeerd. In 1963 kwam er een buslijn in de plaats van de tram. Op de foto zien we het voormalige café 'In de leeuw van Vlaanderen', van Jozef Dendievel. Waar de tramsporen rechtsaf draaien naar Bellegem, bevindt zich nu het nieuw Chirolokaal.

In 1990 legde de Vlaamse overheid op het talud van de afgeschafte lijn een fietspad aan dat Bellegem met Rollegem verbindt, inclusief een tunnel onder de A17. Zowat 300m trambedding, tussen twee weiden, bleef echter ongemoeid. Vanaf 2004 kocht het stadsbestuur percelen van de trambedding. Het ontbrekende stuk werd opgenomen in het Fietsrouteplan. In dat stuk zit ook de vroegere brug over de Fabrieksbeek. Op de gronden van de vroegere tramstatie bevindt zich het nieuw Chirolokaal. Naast de heraangelegde gracht loopt een lagergelegen overstromingsgebied dat eigen drassige vegetatie ontwikkelde, met koekoeksbloemen, zuring, smeerwortel, lisdodde en andere moerasplanten. Men wil dit plekje nu op een milieuvriendelijke manier onderhouden.

Bron: Stadskrant Kortrijk
Foto: Verzameling Urbain Vandevenne

Met staf en schelp

Op donderdag 31 mei werd een nieuw boek handelend over het Kortrijkse erfgoed boven de doopvont gehouden. Dit mag deze keer bijna letterlijk genomen worden want het nieuwe boek van auteur Christian De Paepe werd voorgesteld in de Sint-Rochuskerk. Deze kerk vormde een schitterend decor voor een avondprogramma rond pelgrims, pelgrimiconografie en hedendaagse bedevaardtochten. Voor al wie interesse heeft in ons rijke Kortrijkse erfgoed en meerbepaald in heiligeniconografie is dit boek zeker een aanrader. Want niet alleen is het boek (uitgegeven als verhandeling door De Leiegouw) inhoudelijk meer dan de moeite om te lezen maar het vormt ook een prachtig kijkboek dankzij de vele prachtige illustraties.

vrijdag 1 juni 2012

Gezocht: Oude foto's van cinemazalen in regio Kortrijk

De erfgoedcel van Kortrijk is op zoek naar oude foto's van cinemazalen in de regio Kortrijk. Deze foto's zullen worden opgenomen in de Erfgoedbank naar aanleiding van een virtuele tentoonstelling in het kader van Open Monumentendag met als regionale focus: cinema.


Bezorg je foto's via erfgoecel@kortrijk.be of breng ze binnen in het Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 8500 Kortrijk.