woensdag 30 november 2011

Archief Groeningeabdij Kortrijk ontsloten

In het Rijksarchief Kortrijk werd de inventarisatie van het archief van de Kortrijkse Groeningeabdij voltooid. De Groeningeabdij, ook wel de abdij van Onze-Lieve-Vrouw ten Spiegele genoemd, werd vermoedelijk kort vóór 1236 in Marke gevestigd. Omstreeks 1260-1267 werd de abdij verplaatst naar het domein van Groeninge, net buiten de Kortrijkse stadsmuren. In 1578 werd onder het calvinistisch bestuur de Groeningeabdij afgebroken. Na de herovering van de stad door Farnese vond de abdij tot aan de afschaffing in 1797 onderdak binnen de stadsmuren, in de wijk Overbeke. De meeste abdijgoederen waren in de streek van Kortrijk gesitueerd. Ook op diverse plaatsen in Henegouwen bezat de abdij gronden en renten. Aanvankelijk waren ook de poldergronden in de streek van de Vier Ambachten belangrijk.

Het archief telt 432 nrs. en heeft een omvang van 5,95 strekkende meter. Het oudste stuk dateert van 1199, het jongste van 1797. De archivalia hebben voornamelijk betrekking op het financieel beheer en het beheer van de goederen van de kloostergemeenschap. Over het religieuze leven en de kloostergemeenschap bleef relatief weinig materiaal bewaard. Het absolute topstuk uit het bestand is ongetwijfeld het cartularium. Het bevat niet alleen afschriften van talrijke stukken, maar ook een kroniek, portretten van graven en gravinnen, wapenschilden van abdissen, afbeeldingen van zegels en kaarten van landmeter Louis de Bersacques. Dit cartularium werd volledig gedigitaliseerd en zal samen met een nadere toegang op termijn online geconsulteerd kunnen worden.

Bron: Rijksarchief Kortrijk, Hendrik Callewier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten