donderdag 12 april 2012

Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur


De bibliotheek van het Stadsarchief werd recent aangevuld met een nieuw werk over prentjes.
Dhr Frans Pluijmaekers, zelf een verwoed verzamelaar van allerlei prentjes, behandelt in dit boek alle prentjes (niet zozeer de gedachtenisprentjes) vanuit de Rooms Katholieke symboliek. Na een eerste algemene inleiding volgen 7 hoofdstukken over de zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, het huwelijk en het wijdingssacrament.
Het boek is zo rijk geïllustreerd dat we van een waar kijkboek kunnen spreken. Een aanrader voor al wie geïntereseerd is in de grote rijkdom van onze 'sanctjes'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten