maandag 4 juni 2012

Oude tramlijn in Rollegem

De oude tramlijn in Rollegem werd heraangelegd tot trage weg. Het duurde even om ook het laatste stuk, aan de vroegere tramstatie in de Tombroekstraat (Beekweg) helemaal afgewerkt te krijgen. Van de 18e eeuw tot 25 mei 1963 was de tramstatie een halte op de lijn Kortrijk-Moeskroen. Die vervoerde niet alleen passagiers, vaak werd een wagon met goederen of steenkool aangekoppeld. Stopplaats en laadkoer lagen in de Tombroekstraat. Van 1902 tot 1938 werd de lijn geëlektrificeerd. In 1963 kwam er een buslijn in de plaats van de tram. Op de foto zien we het voormalige café 'In de leeuw van Vlaanderen', van Jozef Dendievel. Waar de tramsporen rechtsaf draaien naar Bellegem, bevindt zich nu het nieuw Chirolokaal.

In 1990 legde de Vlaamse overheid op het talud van de afgeschafte lijn een fietspad aan dat Bellegem met Rollegem verbindt, inclusief een tunnel onder de A17. Zowat 300m trambedding, tussen twee weiden, bleef echter ongemoeid. Vanaf 2004 kocht het stadsbestuur percelen van de trambedding. Het ontbrekende stuk werd opgenomen in het Fietsrouteplan. In dat stuk zit ook de vroegere brug over de Fabrieksbeek. Op de gronden van de vroegere tramstatie bevindt zich het nieuw Chirolokaal. Naast de heraangelegde gracht loopt een lagergelegen overstromingsgebied dat eigen drassige vegetatie ontwikkelde, met koekoeksbloemen, zuring, smeerwortel, lisdodde en andere moerasplanten. Men wil dit plekje nu op een milieuvriendelijke manier onderhouden.

Bron: Stadskrant Kortrijk
Foto: Verzameling Urbain Vandevenne

Geen opmerkingen:

Een reactie posten