donderdag 18 juli 2013

Grote Markt 1895-1899

Grote Markt Kortrijk
Zo zag de Kortrijkse Grote Markt er uit in de periode 1895-1899. Het belfort is nog omringd door huizen. De toren maakte deel uit van de middeleeuwse "oude of kleine" Lakenhalle (1411). Toen deze Halle te klein werd, bouwde men op het huidige Schouwburgplein de "Grote Hallen". Daardoor verloor de oude Lakenhalle haar functie en omstreeks 1550 werd zij omgebouwd tot een
22-tal huizen met een gemeenschappelijke binnenkoer. Die huizen, die in 1717 een heropfrissing kregen, gingen in 1899 tegen de vlakte. Links op de achtergrond prijken het monument van Monseigneur De Haerne en de toren van de Sint-Maartenskerk. Zowel het belfort als de toren van de Sint-Maartenskerk beschikken over een beiaard.


Bron: stadskrant juli-augustus 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten