maandag 9 september 2013

Colloquium Tony Herbert

Op 22 november 2013 kun je in de KULAK een colloquium bijwonen over Tony Herbert (Lokeren, 1902 – Kortrijk, 1959). De man was van alle markten thuis. Gedurende zijn relatief korte leven was Tony Herbert bijzonder actief in zowel het bedrijfsleven, de politiek, de krantenwereld als de beeldende kunst. Een voldoende motivatie om deze opmerkelijke en intrigerende persoonlijkheid onder de aandacht te brengen.

Herbert, burgerlijk ingenieur, stond aan het hoofd van de Nv Kortrijkse Katoenspinnerij. Hij zou deze succesvol leiden tot aan zijn dood. Tony Herbert was ook nauw betrokken bij het in 1926 opgerichte Vlaams Economisch Verbond (VEV). In 1933 stond hij mee aan de wieg van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en tijdens Wereldoorlog II ontpopte Herbert zich tot de spil- en sleutelfiguur van een netwerk van discussie- en studiegroepen van jongeren – zowel uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië-, die de vernieuwing van de katholieke partij voorbereidden. Deze groep stond in 1945 mee in voor de transformatie tot de Christelijke Volkspartij (CVP).

In 1944 trad Herbert op als medeoprichter en financier van De Nieuwe standaard. Gedurende het laatste decennium van zijn leven concentreerde Herbert zich op zijn bedrijf, zijn gezin van elf kinderen en uitgebreide kunstverzameling van vooral Vlaamse expressionisten.

 
Praktische info:

Vrij 22/11/13 van 10:00 tot 16:15 | KULAK, Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk | € 10 (betalen via overschrijving op rekening van Ann Augustyn. Rekeningnummer te bekomen via ann.augustyn@kortrijk.be | Studenten gratis toegang, mits voorleggen van een studentenkaart  

 
Programma:
10u: Verwelkoming met koffie

10u30: Inleiding door prof. dr. Tom Verschaffel (KULAK)

10u40: Tony Herbert: verzamelaar en promotor van de Vlaamse beeldende kunst door drs. Tanguy Eeckhout (Museum Dhondt-Dhaenens/Deurle)

11u10: Tony Herbert: exponent van de nieuwe Vlaamse economische elite in het interbellum door prof. dr. Dirk Luyten (CEGESOMA/Brussel en UGent)

11u40: Tony Herbert en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: 'actie bij volmacht' door dr. Fabrice Maerten (CEGESOMA/Brussel)

12u10: vragenronde en discussie

12u30: middagpauze met vrij middagmaal
14: koffie

14u15: Tony Herbert en het Vlaams-nationalisme door prof. dr. Bruno De Wever (UGent)

14u45: Tony Herbert: van Vlaams-nationalist naar belgicistisch flamingant door prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse (KULeuven)

15u15: Koffiepauze
15u30: Vragenronde en discussie

16u: Conclusies door dr. Frank Seberechts (ADVN/Antwerpen)

16u15: Receptie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten