maandag 7 april 2014

Vroeger: Stadhuis

Lucien Laporte
De ietwat oudere stadsgenoot zal waarschijnlijk Lucien Laporte herkennen op deze foto uit 1986. Deze ambtenaar, die in 1944 in dienst trad bij de stad, was een kleurrijk figuur. Hij nam, bijgestaan door de arbeiders van de toenmalige dienst feestelijkheden, het protocol van de stad voor zijn rekening. Hij hulde zich in zijn livrei en kondigde met luide stem (zijn handelsmerk) de burgemeester en de leden van het college van burgemeester en schepenen aan bij allerlei evenementen: huwelijken, recepties, onthaal van prominenten... Hij leidde de recepties in goede banen. Medewerkers van de dienst feestelijkheden stonden toen in voor de bediening en droegen daarbij een witte vest met zwarte epauletten. Lucien Laporte was eveneens plaatsmeester van de Paasfoor.

Bron: Stadskrant april 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten