donderdag 22 december 2011

Forten en versterkingen tussen Leie en Schelde

Het nieuwste jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, behandelt integraal de versterkingen tussen Leie en Schelde. Het werd samengesteld door Ph. Despriet die als auteur ook de meeste hoofdstukken voor zijn rekening nam. Het nummer is het geslaagd resultaat van een samenwerking tussen de Geschied- en Oudheidkundige Kring en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.
De militaire geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen kwam al herhaaldelijk aan bod maar de vaak tijdelijke kleine forten en veldversterkingen, soms over langere afstand, zijn vaak een onbekend militaire factor. Het is de verdienste van de heemkring en de auteurs dat ze nu ook deze aspecten eens belichten. Ook de talrijke illustraties (meerdere in kleur) verhogen de waarde van deze studie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten