dinsdag 31 januari 2012

Grote verhuis naar Stadsarchief

Van bij de start van het Stadsarchief, rond de eeuwwisseling, werden gesprekken opgestart tussen de stad en het Rijksarchief om de werking in de loop der jaren te optimaliseren. Deze intense samenwerking resulteerde uiteindelijk in de recente verhuis van het modern archief van de fusiestad Kortrijk (vanaf 1796) naar het Stadsarchief.

In de toekomst zal het door de duidelijke scheidingslijn voor iedereen duidelijker zijn wat zich waar bevindt. Binnenkort kan iedere geïnteresseerde in het Stadsarchief terecht voor raadpleging van historische stukken, zowel van Kortrijk als de randgemeenten. Wie bijvoorbeeld het bouwdossier van zijn eigen huis wil komen inkijken, kan dat tijdens de openingstijden. We zeggen echter wel binnenkort. De verhuis van 12.000 archiefdozen vergt immers wel wat tijd. Tijdens de voorbije weken werden in het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat alle dozen ingepakt op meer dan 100 paletten en overgebracht naar het Stadsarchief in de Kortrijksestraat. Daar moet het huzarenstuk nog afgerond worden door alles een vaste plaats in de rekken toe te kennen. De medewerkers van het Stadsarchief slaagden er al in om alle informatie van de randgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem) een plaats te geven. De volgende weken zou dit ook moeten lukken voor het archief van de oude stad Kortrijk.

Enkel de oudere Kortrijkse documenten, die dateren van voor 1796, blijven bewaard in het Rijksarchief. Voor het Rijksarchief betekent dit een belangrijke ruimtewinst. Zo zullen de op til zijnde verbouwingswerken in het Rijksarchief vlotter kunnen verlopen en kan er de volgende jaren nieuw archief binnengehaald worden.

De verhuis van het modern archief is een win-winsituatie voor beide archieven. In het Rijksarchief zal de bezoeker na de werken (voorzien eind 2012) in een totaal vernieuwde site terecht kunnen om de oude Kortrijkse archieven en andere oude en hedendaagse archieven van de streek te consulteren. Het Stadsarchief kan zich vanaf nu toeleggen op het modern stadsarchief. Een mooie, duidelijke en efficiënte taakverdeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten