donderdag 2 februari 2012

Familiekunde Vlaanderen vernieuwd

Het vroegere Familiekunde Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek vormen in de toekomst één grote erfgoedvereniging, met name Familiekunde Vlaanderen. Ook plaatselijk werd – toch in Roeselare – tot fusie overgegaan.
Sedert 1 januari 2012 zijn de afdelingen Kortrijk en Roeselare samengevoegd tot een grote regionale afdeling: Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie. De voordrachten zullen afwisselend in Roeselare en in Kortrijk plaats vinden. Familiekunde Vlaanderen is er voor iedereen die interesse heeft in stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. Steeds welkom!

Op 15 maart is er een uiteenzetting over 'Emancipatie en curatelen' door Carlos Algoet. De zaal van het Erfgoedhuis Kortrijk is tijdelijk niet beschikbaar zodat de voordrachten in Kortrijk plaats hebben in het Dienstencentrum De Zonnewijzer (Lange meersstraat 6, 8500 Kortrijk).
In Roeselare blijft alles hetzelfde: documentatiecentrum. Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare.

't Stamboompje wordt enkel digitaal gepubliceerd op onze webstek, zie www.vvfroeselare.be en klik daarna op tijdschrift. Je vindt in ieder nummer interessante lijsten uit de arrondissementen Kortrijk en/of Roeselare.

Bron: Erfgoedcel Kortrijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten