maandag 6 februari 2012

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar

Sinds 2004 liep in de Provinciale Archiefdienst een grootschalig microfilmings- en digitaliseringsproject om de militieregisters op een hedendaagse manier te ontsluiten. Eind 2011 werden de laatste boeken verwerkt door de firma Sercu Microdata uit Roeselare. De onderzoeker kan nu digitaal 1.308 registers bevragen aan de hand van 317.555 scans.
De militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat militaire dienstplichtigen uit de West-Vlaamse gemeenten.


Van elke dienstplichtige zijn allerlei interessante gegevens opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière, en – tot 1871 – de fysieke kentrekken (lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere lichamelijke bijzonderheden).

Vooral genealogen of geïnteresseerden in familiegeschiedenis hebben belangstelling voor deze informatie. Ze levert hen basismateriaal (geboortedata en -plaatsen, namen van de ouders, beroepen) voor de opmaak van stambomen en bijkomende gegevens, bv. over het uiterlijk van mannelijke individuen, en dit voor de ontwikkeling van de fotografie in het laatste kwart van de 19de eeuw. De registers kunnen ook aangewend worden voor breed historisch onderzoek, bv. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij de rekruten.

De ingescande militieregisters kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur geraadpleegd worden in de leeszaal Fernand Peuteman van het Provinciaal Archiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries).

Bron: Johan Vannieuwenhuyse - 25 januari 2012

1 opmerking:

  1. Als gehandicapte rolstoelgebruiker is het wel jammer dat de informatie niet on line beschikbaar is. Een verplaatsing naar Sint Andries is nauwelijks mogelijk. Claeys

    BeantwoordenVerwijderen