vrijdag 3 februari 2012

Pater Vandeputteplein

Je weet niet waar het Pater Vandeputteplein ligt? Geen nood, je bent de enige niet. Dit pleintje met een indrukwekkende treurwilg ligt aan het kruispunt van de Burgemeester Vercruysselaan en de Brugsesteenweg.
Het pleintje kreeg die naam in 1985 omdat pater Jozef Vande Putte (algemeen overste van de Scheutisten) het daglicht zag in de voormalige boerderij ten oosten van dit kruispunt. Bij de heraanleg in 1967 lagen de landbouwgronden, achter de bomenrij, er nog vrij ongerept bij. Pas op het eind van de jaren zestig opende de supermarkt GB er haar deuren.

Op dezelfde plaats kwam op 21 juli 1944 tijdens het bombardement op Kortrijk een Engelse bommenwerper neer. Na de Tweede Wereldoorlog verrezen op het kleine pleintje acht noodwoningen, die in 1955 verdwenen.
De Burgemeester Vercruysselaan kwam er op het einde van de 19e eeuw onder impuls van burgemeester Reynaert. Hij streefde ernaar om rond Kortrijk een ceinture des boulevards aan te leggen. De Boulevard de L'Est of de Oostlaan (1895) bestond uit de huidige Minister Liebaertlaan en de Burgemeester Vercruysselaan, naar de in 1929 overleden burgemeester Joris Vercruysse. Onder zijn bewind herstelde de stad van de schade die de Eerste Wereldoorlog had toegebracht.

Bron: Stadskrant Kortrijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten