dinsdag 19 juni 2012

Sociaal-economische streekstudie


De streek van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen maakte vanaf de tweede helft van de 19de eeuw een enorme metamorfose door van een uitgesproken agrarisch gebied tot een regio met een erg divers industrieel karakter. Deze economische mutatie bracht in tal van domeinen verschuivingen met zich mee: de infrastructurele ontwikkeling nam een hoge vlucht en het demografische profiel van de streek werd grondig hertekend. Naast de herinrichting van het landschap kende de opkomst van nijverheden ook heel wat sociale implicaties.

Het alomtegenwoordige industriële erfgoed maakt ontegensprekelijk deel uit van het toeristische profiel van de streek. Maar bij de uitbouw van projecten over de economische geschiedenis stoten de initiatiefnemers steevast op een gebrek aan cijfermateriaal voor een bepaalde periode, gemeente of nijverheid, noodzakelijk om de historische fundamenten van het cultuurtoeristisch verhaal te verstevigen.

Om hier een antwoord op te bieden heeft de Provincie West-Vlaanderen nu een uitgebreide studie uitgeschreven. Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft hard gewerkt aan een toegankelijke databank met een exhaustieve verzameling statistisch materiaal waarop erfgoedwerkers een beroep kunnen doen bij de ontwikkeling van hun plannen omtrent het industriële streekverleden. Naast een grondige interpretatie en analyse van de cijfers, is er ook plaats voor een beredeneerd overzicht van bedrijven. Tot slot kwam er ook een publicatie die deze inzichten in een ruimer kader voorstelt, met onder meer aandacht voor de opkomst en de neergang van de verschillende nijverheden, de infrastructurele ontwikkelingen en de sociale evoluties.


U kan de studie hier downloaden.

Presentatie op dinsdag 26 juni : klik hier voor meer info.
Download de uitnodiging via 'gerelateerde bestanden' (onderaan).Dit project loopt i.s.m. Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel TERF, Overleg CultuurRegio Kortrijk, Toerisme Leiestreek, RESOC Midden-West-Vlaanderen en RESOCZuid-West-Vlaanderen.

Mensen die weet hebben van het bestaan en de bewaring van relevante bedrijfsarchieven kunnen die informatie nog steeds kwijt op brecht.dewaele@cagnet.be of 016/ 32 35 41.
Bedrijfsarchieven kunnen gedeponeerd worden in het Rijksarchief van Kortrijk

Bron: Erfgoedcel KortrijkGeen opmerkingen:

Een reactie posten