vrijdag 21 december 2012

Archivering analoog en digitaal

Het stadsarchief is een plaats waar heel wat bewaard wordt. Zo biedt het archief onder meer onderdak aan de bevolkingsregisters, dossiers uit de administratie, registers van de burgerlijke stand, foto's, filmmateriaal, geluidsopnamen...
Negen kilometer rekken, waarvan 8 kilometer in gebruik is. Dat komt neer op ongeveer 75.000 dozen archief. Allemaal analoog archief.

Een bijkomende taak van het stadsarchief is het bewaren en ontsluiten van digitaal archief. Het digitale bos bestaat uit heel wat bomen. Zo heb je "digital born documenten", zoals mail, maar je hebt ook analoge documenten die digitaal worden. Het stadsarchief pakt dit systematisch aan en probeert orde te scheppen en te houden in het digitale bos.  
Gespecialiseerde firma's digitaliseren heel wat analoog materiaal voor het stadsarchief. Onlangs zijn de glasplaten van Albéric Goethals gedigitaliseerd. Goethals was een textielondernemer, maar ook een begenadigd fotograaf. Zijn foto's geven een mooi beeld van onder meer Kortrijk in de tweede helft van de 19e eeuw
De glasplaten komen uit de collectie van het Broelmuseum en worden bewaard in het stadsarchief. Nu de glasplaten gedigitaliseerd zijn, zullen ze binnenkort digitaal onsloten worden via het Geheugen van Kortrijk.


1 opmerking: