woensdag 30 januari 2013

Clandestiene oorlogspers online

Sinds kort kun je op de website 'The Belgian War Press' honderden vrij consulteerbare titels van Belgische clandestiene bladen uit de beide wereldoorlogen vinden. Onder meer 'La Voix des Belges', 'De Werker', 'België Vrij', 'La Libre Belgique' en vele andere nieuwsbladen die in het geheim werden geschreven, gedrukt en verspreid.
Tot vandaag was deze sluikpers verborgen in archieven, bibliotheken en documentatiecentra. 'The Belgian War Press bevat niet alleen een virtuele collectie oorlogspers, maar is tevens een geactualiseerde catalogus van alle bekende clandestiene en gecensureerde kranten en tijdschriften uit beide wereldoorlogen in België.

Omwille van de beperkingen die het auteursrecht oplegt, kan enkel de clandestiene pers uit de beide wereldoorlogen via internet geraadpleegd worden. De gecensureerde pers kunt u raadplegen in de leeszaal van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij –SOMA in Brussel.

Bron: 'Nieuwsbrief Vlaamse Erfgoedbibliotheek', (december 2012) nr. 31

Geen opmerkingen:

Een reactie posten