vrijdag 1 maart 2013

Oproep herdenking Wereldoorlog I

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog nadert met rasse schreden. Heel wat verenigingen en organisatoren bereiden allerlei initiatieven voor. Een lezingenreeks, een publicatie, een fietstocht, een muzikaal evenement, een tentoonstelling, een toneelstuk… zijn mogelijke initiatieven die al in de pijplijn zitten. De stad Kortrijk wil het programma bundelen en vermijden dat er een wildgroei en versnippering ontstaat. De Erfgoedcel Kortrijk nodigt alle belangstellenden uit naar een informatieve bijeenkomst. Binnen een klankbordgroep WO I zoeken we samen hoe we het programma sterker kunnen maken en meer bekendheid kunnen geven. Timing, mogelijke samenwerkingen, uitwisseling van informatie… alles kan besproken worden.

Praktisch: De klankbordgroep vindt plaats in het Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein, op  maandag  8 april 2013 om 19u. Iedereen is van harte welkom.
Bron: nieuwsbrief Erfgoedcel Kortrijk, februari 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten