dinsdag 4 februari 2014

Raadpleging van bevolkingsregisters

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek.
Het nieuwe KB betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt dat er informatie kan aangevraagd worden via een uittreksel of getuigschrift, via raadpleging van de registers of via personenlijsten, indien de registers meer dan 120 jaar afgesloten zijn.
De termijn van 120 jaar heeft te maken met de privacybescherming van de persoon of personen waarvan men de informatie opzoekt.

Concreet:
De bevolkingsregisters tot 1890 zijn vanaf heden volledig toegankelijk. Er kunnen ook kopie├źn of foto's van gemaakt worden.


Voor de recentere registers zal mogelijks in de toekomst een uitzonderingregeling uitgewerkt worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten