dinsdag 21 februari 2012

Vlaamse belforten van Kortrijk tot Dantzig

Op donderdag 1 maart 2012 is er een lezing van Georges-Patrick de Verrewaere over Vlaamse belforten.
De Verrewaere zal een met dia's ondersteunde lezing houden over Vlaamse belforten van Kortrijk tot Dantzig. Een boeiende reportage over de bakermat van de belforten, zijnde Vlaanderen, Artesië en Picardië en de verbreiding/verspreiding ervan tot aan de Oostzee (Balticum). De belforten, waaronder het Kortrijkse, evenals dat van Dantzig, worden belicht. Bij de jongste eeuwwisseling werden ze erkend als UNESCO-erfgoed, eerst in België en later in de Franse Nederlanden.

De lezing vindt plaats op
donderdag 1 maart 2012, 20 uur, in zaal West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, Kortrijk. Toegang is gratis.

Een organisatie van vtbKultuur-Kortrijk, Forum Vlaamse Vrouwen (FVV), Vlaamse Volksbeweging-Kortrijk (VVB) en Davidsfonds-Kortrijk (DF).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten