maandag 23 juli 2012

Historische fondsen van de Openbare Bibliotheek Kortrijk in behandeling

Sinds haar ontstaan in 1851 draagt de Openbare Bibliotheek de zorg over een aantal historische fondsen. Deze collectie bevat zeer uiteenlopende soorten historische documenten, waaronder handschriften op papier en perkament, incunabelen, oude drukken en iconografisch materiaal. Meerdere stukken zijn uniek en bovendien van aanzienlijk belang voor de geschiedenis van de stad en de regio.

Eind juni 2012 werd in één van de twee erfgoeddepots in de bibliotheek een oppervlakkige schimmelvorming vastgesteld. Momenteel bevinden de schimmelsporen zich op tien procent van de stukken die in deze ruimte zijn ondergebracht. Het gaat concreet om handschriften die deel uitmaken van de fondsen Jacques Goethals-Vercruysse, Joseph de Bethune en het Stadsfonds.

Schimmelsporen zijn in principe altijd aanwezig, maar worden pas geactiveerd wanneer zich een geschikte voedingsbodem, temperatuur en luchtvochtigheid voordoen. Wellicht zorgde de natte winter van 2011 voor een plotse piek in de luchtvochtigheid. Luchtvochtigheid en temperatuur zijn sindsdien opnieuw onder controle en de schimmelsporen ontwikkelen zich niet langer verder.

In het kader van een verantwoord behoud en beheer maakt de bibliotheek momenteel een analyse van het totale schadebeeld van de collectie. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met externe consulenten met een specialisatie op gebied van conservatie en preservatie. Op basis van deze bevindingen zal een gepaste behandeling van de getroffen handschriften worden voorgesteld.

Ondertussen kunnen uit voorzorg geen stukken uit de getroffen deelcollecties worden geraadpleegd door het publiek. Deze maatregel zal minimum zes maanden van kracht zijn en geldt vanaf 1 juli 2012.

Meer info: www.kortrijk.be/bibliotheek, 056 27 75 00

Bron:website Openbare Bibliotheek Kortrijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten