dinsdag 17 juli 2012

Proficiat!

Proficiat aan onze collega's van het Stadsarchief Waregem en het Stadsarchief Ieper. Zij kregen samen met het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Plantentuin Universiteit Gent, het STAM, hetNationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het Museum van Oudenaarde ende Vlaamse Ardennen en het Archief OCMW Gent een kwaliteitslabel uitgereikt door minister Schauvliege.
Met het label erkent de Vlaamse overheid sinds 1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen.
Door het toekennen van kwaliteitslabels draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking, die kadert binnen een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid. De organisaties tonen met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.
De negen nieuwe ‘gelabelde’ organisaties worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. In totaal zijn er nu 87 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 11 culturele archiefinstellingen, 8 erfgoedbibliotheek en 68 musea. De lijst van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties is te vinden op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.
Bron: Persbericht minister Schauvliege

Geen opmerkingen:

Een reactie posten