woensdag 21 november 2012

Geschiedenisstudenten universiteit Gent onderzoeken adellijke bidprentjes

Een aantal geschiedenisstudenten, tweede bachelor, van de universiteit Gent, onderzoeken de collectie adellijke bidprentjes die bewaard worden in het stadsarchief van Kortrijk.
Deze adellijke bidprentjes maken deel uit van de rijke en unieke collectie bidprentjes die pastoor Slosse tijdens zijn leven verzamelde.


De geschiedenisstudenten van professor Paul Janssens moeten een archief- en bibliotheekwerk rond een aantal thema's maken. Op het einde van het jaar moet uit dit werk een persoonlijke scriptie ontstaan. Een aantal studenten maken een werk rond het thema 'Bestaat de adel nog?'. Zij peilen naar de Belgische adel in de 19e en 20e eeuw. Om de mentaliteit in het adellijke milieu te achterhalen maken de studenten gebruik van de adellijke bidprentjes uit de collectie Slosse.

De adellijke bidprentjes zijn over een periode van drie maanden gedigitaliseerd en ontsloten dankzij de leerwerknemers en vrijwilligers van het stadsarchief. Geen sinecure! Het gaat om twintigduizend adellijke bidprentjes, voorzien van adellijke titels, uitgebreide voor- en familienamen, verschillende talen en moeilijk leesbaar schrift.

De gedigitaliseerde collectie adellijke bidprentjes bevat een schat aan informatie. Voor het eerst wordt deze collectie aan een grootscheeps onderzoek onderworpen. Het stadsarchief van Kortrijk is professor Paul Janssens en zijn studenten dankbaar dat zij dit onderzoek leiden en zijn heel benieuwd naar de resultaten.

Wie geïnteresseerd is in een kopie of scan van bepaalde bidprentjes kan altijd via dit formulier een aanvraag doen.

1 opmerking: